Borlänge kommuns logotyp

Hållbarhet

Kommunen arbetar för att Borlänge ska vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. De tre hållbarhetsperspektiven är en del av kommunens vision som beskrivs i Strategisk plan.

Det hållbara Borlänge beskrivs i kommunens Hållbarhetsanalys.

Analysen beskriver nuläget för hållbarhetsperspektiven i Borlänge. Dokumentet innehåller statistik för varje område. I hållbarhetsanalysen kan du läsa om exempelvis:

  • Att en stor del av den mat som köps in till kommunens verksamheter är ekologisk. Vid senaste mätningen 2015 var de ekologiska inköpen 40 procent.  
  • Att Borlänge har 8 naturreservat och att kommunens skog är certifierad enligt Forest Stewardship Council.
  • Under sommaren cyklar 60 procent av Borlängeborna minst två dagar i veckan. I genomsnitt över året görs 11 procent av personresorna med cykel.

Borlänge kommuns miljöstrategi 2021-2030 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverket Miljömålen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FN:s globala mål för hållbar utveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut KS prioriteringar social hållbarhet.pdf Pdf, 513.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Social hållbarhet - behovsanalys 2017.pdf Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.