Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Hållbarhet

Kommunen arbetar för att Borlänge ska vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. De tre hållbarhetsperspektiven är en del av kommunens vision som beskrivs i Strategisk plan.

Det hållbara Borlänge beskrivs i kommunens Hållbarhetsanalys.

Analysen beskriver nuläget för hållberhetsperspektiven i Borlänge. Dokumentet innehåller statistik för varje område. I hållbarhetsanalysen kan du läsa om exempelvis:

  • Att en stor del av den mat som köps in till kommunens verksamheter är ekologisk. Vid senaste mätningen 2015 var de ekologiska inköpen 40 procent.   
  • Att Borlänge har 8 naturreservat och att kommunens skog är certifierad enligt Forest Stewardship Council.
  • Under sommaren cyklar 60 procent av Borlängeborna minst två dagar i veckan. I genomsnitt över året görs 11 procent av personresorna med cykel.
Sidan senast uppdaterad