Borlänge kommuns logotyp

En verktygslåda i mobility management

Ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden

För ett hållbart Borlänge

För miljön, ekonomin, hälsan och våra barns framtid.

I Borlänge kommun har vi som mål att kraftigt minska biltrafiken. Genom att ersätta bilresor med gång, cykel eller kollektivtrafik kan vi skapa ett mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart Borlänge.

Mobility management är ett verktyg för att främja hållbara transporter genom att förändra resenärers beteenden och attityder. Genom mobility management får vi större effekt av ny och befintlig infrastruktur. Kombinationer av åtgärder kan ge minskningar av biltrafiken med 10–30 procent och i vissa fall över 40 procent. Detta är bra för miljön, men ger också hälsovinster och kan möjliggöra ekonomiska besparingar.

Dokument

  • Ingen giltig användare vald.