Borlänge kommuns logotyp

Fairtrade City Borlänge

Borlänge är en Fairtrade City.

Fairtrade City är en diplomering från Fairtrade Sverige för kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion och hållbar handel. Fairtrade är en internationell certifiering av råvaror som odlas i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär att varan är producerad med hänsyn till högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga krav som värnar om både människan och miljön.

Många varor som vi konsumerar privat, på arbetsplatsen eller i offentliga verksamheter kommer från länder med utbredd fattigdom. Kaffe, te, bananer, kakao och bomull är exempel på varor där produktionen riskerar att kränka mänskliga rättigheter genom barnarbete, extremt långa arbetsdagar, hälsofarlig arbetsmiljö, löner som inte går att leva på och avsaknad av fackliga rättigheter. Här gör Borlänge kommun skillnad!

Diplomeringens innebörd

Borlänge kommun är en Fairtrade City för att vi lever upp till kriterier för strategiskt arbete, hållbarhetskrav i upphandlingar och har ett aktivt informations- och engagemangsarbete i lokalsamhället. Diplomeringen är ett konkret verktyg i Borlänges Agenda 2030-arbete där arbetet görs lokalt men påverkar globalt.

Återkommande aktiviteter

Några återkommande aktiviteter på Fairtrade-området är följande:

  • Fairtrade Challenge - fika Fairtrade
  • Informations- och engagemangsarbetet - i samband med exempelvis Blodomloppet
  • Fairtrade fokusveckor
  • Ambassadörsutbildning - går att göra digitalt på fairtrade.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samverkansgrupp

I Borlänge leds arbetet av en samverkansgrupp som består av representanter från kommunen, kommunkoncernen, folkrörelser och civilsamhället i Borlänge. Både politiker och tjänsteperson, som också är länken gentemot Fairtrade Sverige, finns representerade från kommunen.

Fairtrade City Borlänge Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fairtrade City Borlänge Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om att bli en Fairtrade City - så går det tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handbok för Fairtrade Citylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ordförande Fairtrade City Styrgrupp

Rikard Rudolfsson

rikard.rudolfsson@abf.se

070-290 76 94

Kontaktperson Borlänge kommun

Hanna Lundgren

hanna.lundgren@borlange.se

0243-748 69

Politisk representant Borlänge kommun

Lena Hjorth

lena.hjorth@borlange.se