Borlänge kommuns logotyp

Toleransprojektet

Toleransprojektet är ett långsiktigt arbete för social hållbarhet. Det handlar om att få unga människor att hitta sin roll och identitet i ett positivt socialt sammanhang.

Inom Toleransprojektet får ungdomarna reflektera över etiska dilemman, personligt ansvar och människovärde. De får också lära sig mer om mänskliga rättigheter, konsekvenser av intolerans, förutsättningar för demokrati och samexistens.

Vad är Toleransprojektet?

Toleransprojektet bygger på ett pedagogiskt förhållningssätt framarbetat under närmare 20 år av lärare i Kungälvs kommun. Därav kallas förhållningssättet även för Kungälvsmodellen i en del sammanhang.  Förhållningssättet, eller modellen, utarbetades på uppdrag av kommunchefen i Kungälv som en reaktion på nynazisters mord på John Hron 1995. Toleransprojektet har uppmärksammats av FN som en fungerande strategi i arbetet med att öka den sociala sammanhållningen bland ungdomar.

Projektet är en del av Segerstedtinstitutets (Göteborgs universitet) stöd till kommuner, myndigheter och andra organisationer och finns idag spritt över hela landet.

Helena Hermansson
Projektledare Toleransprojektet
E-post: helena.hermansson@borlange.se

Lisbeth Svensson
Rektor
E-post: lisbeth.svensson@borlange.se