Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Kontaktperson och toleranspedagog
Helena Hermansson
Toleranspedagog
Åsa Olsson
Toleranspedagog
Mathias Ewaldsson
Toleranspedagog
Susanna Skogsbergs Johansson
Rektor, ansvarig för Toleransprojektet
Stefan Fredriksson
Dela sidan på sociala medier

Toleransprojektet

Toleransprojektet är ett långsiktigt arbete för social hållbarhet. Det handlar om att få unga människor att hitta sin roll och identitet i ett positivt socialt sammanhang.

Inom Toleransprojektet får ungdomarna reflektera över etiska dilemman, personligt ansvar och människovärde. De får också lära sig mer om mänskliga rättigheter, konsekvenser av intolerans, förutsättningar för demokrati och samexistens.

Vad är Toleransprojektet?

Toleransprojektet bygger på ett pedagogiskt förhållningssätt framarbetat under närmare 20 år av lärare i Kungälvs kommun. Därav kallas förhållningssättet även för Kungälvsmodellen i en del sammanhang.  Förhållningssättet, eller modellen, utarbetades på uppdrag av kommunchefen i Kungälv som en reaktion på nynazisters mord på John Hron 1995. Toleransprojektet har uppmärksammats av FN som en fungerande strategi i arbetet med att öka den sociala sammanhållningen bland ungdomar.

Projektet är en del av Segerstedtinstitutets (Göteborgs universitet) stöd till kommuner, myndigheter och andra organisationer och finns idag spritt över hela landet.

 

Borlänge Toleransprojekt

Sedan hösten 2015 har Toleransprojektet varje läsår genomförts med ett antal Borlängeelever i år 9. Läsåret 2018-2019 prövas för första gången en variant av projektet även för yngre elever.

Undervisningsstruktur och pedagogik

Den normkritiska pedagogiken är en viktig grund inom Toleransprojektet. Vi ägnar mycket tid till att låta eleverna problematisera normer i samtal och diskussioner. De får på så sätt också öva på att se saker och ting ur andra perspektiv än det egna.

Spridning i samarbete med Segerstedtinstitutet

Förutom att genomföra projektet med elever i Borlänge, har Borlänge kommun - som en del av samarbetsavtalet med Segerstedtinstitutet - ett ansvar för att hjälpa till att sprida Toleransprojektet till flera kommuner i regionen.

Sidan senast uppdaterad