Borlänge kommuns logotyp

Borlänge Toleransprojekt

Sedan hösten 2015 har Toleransprojektet varje läsår genomförts med ett antal högstadieelever i Borlänge kommun. Sedan läsåret 2018-2019 finns även en variant för lägre åldrar.

I verksamheten deltar elever från alla våra fem kommunala högstadieskolor. Toleransprojektet är ett skolarbete som förutom att arbeta med demokratifrågor, normer och värden i enlighet med läroplanen, uppfyller kursmål i bland annat svenska, historia, religion, samhällskunskap och bild. Arbetet bygger dock på frivillighet och eleverna söker själva till projektet. Med utgångspunkt från historien får eleverna reflektera över dåtid, samtid och framtid.

De ungdomar som deltar i projektet bildar två grupper bestående av cirka 25 elever i vardera gruppen, dessa träffas ungefär 10 gånger fördelat över läsåret. Träffarna hålls på Kulturcentrum Asken och i slutet av läsåret genomförs en hågkomstresa till Förintelsens minnesplatser. Under resan fördjupas det arbete som gjorts på hemmaplan. 

Då ett av syftena med projektet är att skapa oväntade möten; möten som annars kanske inte skulle ha blivit av, strävar vi efter att få så dynamiska grupper som möjligt med elever som har olika erfarenheter och livsbakgrund.

Verksamhet för lägre åldrar

Läsåret 2018-2019 var Borlänge först i Sverige med att starta en variant av Toleransprojektet även för yngre elever. I denna verksamhet deltar idag elever från Kvarnsvedens skola, Paradisskolan, Tjärnaskolan, Gylleskolan och Ornäs skola. Här utgår utbildningen från det samiska narrativet och aktuella samhällsfrågor.

Citat från deltagare

"Jag hade aldrig tänkt att TP hade så stort inflytande på mig, men det har det. Jag har mognat och lärt mig så otroligt mycket."

"Detta har varit helt magiskt och går inte att beskriva med ord. Man måste uppleva det!"

"Kampen för frihet, kärlek och mänskliga rättigheter fortsätter. Samtidigt som kampen mot nazism, rasism och utanförskap fortsätter. Kärleken krossar hatet och det vet vi!"

"Jag skulle aldrig byta ut det här året mot något! Jag har blivit mer mig själv under TP-tiden på ett sätt jag inte kan förklara."

"Berättelser som gör att det känns som att man är där, dramaövningar som får oss att lära känna varandra och bildlektioner som väcker känslor"

"Man växer genom att utsätta sig för obekväma situationer, dessutom upptäcker man då att det finns vänner där som hjälper en."

Nätverk

Toleransprojektet Borlänge är kopplat till Segerstedtinstitutet på Göteborgs universitet som bistår med bland annat fortbildning och kontakter till andra aktörer som bedriver liknande verksamhet runt om i landet. Borlänge Toleransprojekt fungerar även som samordnare för ett regionalt nätverk där man arrangerar nätverksträffar för personal från andra kommuner för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Vid genomförandet av Toleransprojektet samarbetar kommunens toleranspedagoger bland annat med Segerstedtinstitutet, Kulturcentrum Asken och Svenska Kyrkan.