Borlänge kommuns logotyp

Borlänge Toleransprojekt

Sedan hösten 2015 har Toleransprojektet varje läsår genomförts med ett antal Borlängeelever i år 9. Läsåret 2018-2019 prövas för första gången en variant av projektet även för yngre elever.

I Borlänge kommun startade Toleransprojektet läsåret 2015-2016. Här deltar elever från alla våra fem kommunala högstadieskolor. Toleransprojektet är ett skolarbete som uppfyller kursmål i bland annat svenska, historia, religion, samhällskunskap och bild. Arbetet bygger dock på frivillighet och eleverna söker själva till projektet. 

De ungdomar som får möjlighet att delta i projektet bildar en grupp bestående av cirka 25 elever som träffas 12 gånger fördelat över läsåret. Träffarna hålls på Fryshuset. De första åren genomfördes projektet med en grupp  per läsår. Intresset har dock varit stort och idag, läsåret 2018-2019, är två grupper med 25 elever i varje igång. I slutet av läsåret ingår en exkursionsresa till Polen i projektet. Under resan fördjupar vi det arbete vi gjort på hemmaplan. 

Då ett av syftena med projektet är att skapa oväntade möten; möten som annars kanske inte blivit av, bör gruppen av deltagare bestå av elever från olika etniska, sociokulturella och ekonomiska bakgrunder. Parallellt med den elevinriktade delen av projektet bedrivs fortbildning via Segerstedtinstitutet för lärare, övrig skolpersonal och anställda som är knutna till projektet.

Pilotprojekt med elever i år 6

Läsåret 2018-2019 är vi i Borlänge först i Sverige med att starta en variant av Toleransprojektet även för yngre elever. I detta pilotprojekt deltar elever i år 6 från Kvarnsvedens skola, Solängsskolan, Tjärnaskolan och Gylleskolan.