Borlänge kommuns logotyp

Borlänge Toleransprojekt

Sedan hösten 2015 har Toleransprojektet varje läsår genomförts med ett antal Borlängeelever i år 9. Sedan läsåret 2018-2019 finns även en variant för elever i år 6.

I Borlänge kommun startade Toleransprojektet läsåret 2015-2016. Här deltar elever från alla våra fem kommunala högstadieskolor. Toleransprojektet är ett skolarbete som uppfyller kursmål i bland annat svenska, historia, religion, samhällskunskap och bild. Arbetet bygger dock på frivillighet och eleverna söker själva till projektet. Med utgångspunkt från historien får eleverna reflektera över samtid och framtid.

De ungdomar som får möjlighet att delta i projektet bildar en grupp bestående av cirka 25 elever som träffas cirka 12 gånger fördelat över läsåret. Träffarna hålls på Kulturcentrum Asken. De första åren genomfördes projektet med en grupp  per läsår. Intresset har dock varit stort och sedan läsåret 2018-2019 är två grupper med 25 elever i varje igång. I slutet av läsåret ingår en exkursionsresa till Polen i projektet. Under resan fördjupas det arbete som gjorts på hemmaplan. 

Då ett av syftena med projektet är att skapa oväntade möten; möten som annars kanske inte blivit av, bör gruppen av deltagare bestå av elever med olika bakgrunder och livserfarenheter. Parallellt med den elevinriktade delen av projektet bedrivs fortbildning via Segerstedtinstitutet för lärare, övrig skolpersonal och anställda som är knutna till projektet.

Pilotprojekt med elever i år 6

Läsåret 2018-2019 var Borlänge först i Sverige med att starta en variant av Toleransprojektet även för yngre elever. I detta pilotprojekt deltog elever i år 6 från Kvarnsvedens skola, Solängsskolan, Tjärnaskolan och Gylleskolan. Arbetet i år 6 har fortgått sedan dess och idag ingår även Ornäs skola.

Nätverk

Toleransprojektet Borlänge är kopplat till Segerstedtinstitutet på Göteborgs universitet som bistår med bland annat fortbildning och kontakter till andra aktörer som bedriver liknande verksamhet runt om i landet. Borlänge Toleransprojekt fungerar även som samordnare för ett regionalt nätverk där man arrangerar nätverksträffar för personal från andra kommuner för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Vid genomförandet av Toleransprojektet samarbetar kommunens toleranspedagoger bland annat med Segerstedtinstitutet, Kulturcentrum Asken och Svenska Kyrkan