Borlänge kommuns logotyp

Spridning i samarbete med Segerstedtinstitutet

Förutom att genomföra projektet med elever i Borlänge, har Borlänge kommun - som en del av samarbetsavtalet med Segerstedtinstitutet - ett ansvar för att hjälpa till att sprida Toleransprojektet till flera kommuner i regionen.

Borlänge ska hjälpa till att sprida Toleransprojektet

Deltagare i Toleransprojektet runt om i Sverige har i uppdrag att verka för spridning av projektet i landet. Genom samarbetsavtalet mellan Borlänge kommun och Segerstedtinstitutet tar Borlänge kommun över ansvaret för spridning av Toleransprojektet i Dalarnas län och ska fungera som ett regionalt resurscentrum. Som del i det ansvaret ska Borlänge kommun vara aktiva i arbetet för att sprida Toleransprojektet till fler kommuner i regionen. På olika sätt ska Borlänge kommun hjälpa andra kommuner som är intresserade av att starta och driva egna Toleransprojekt.

För att uppfylla ovanstående, finns personal från Borlänge till hands för att:

  • På plats handleda personal i pedagogiska och didaktiska frågor knutna till Toleransprojektet
  • Ta emot besök från andra kommuners personal i avsikt att förmedla förståelse för hur man driver Toleransprojekt
  • Arrangera nätverksträffar för personal från andra kommuner för kunskaps- och erfarenhetsutbyte
  • Stödja och handleda andra kommuners personal i samband med planering och genomförande av den exkursionsresa till Polen som är en integrerad del i toleranskursen.

Kontaktpersoner och samarbetspartners

Vill du veta mer om Toleransprojektet? Välkommen att kontakta och ställa dina frågor till Borlänge kommuns toleranspedagoger (se nedan). Av pedagogerna är det Helena Hermansson och Åsa Olsson som utöver sitt arbete med det lokala projektet även ansvarar för informationen om och spridningen av Toleransprojektet i regionen.

Helena Hermansson (kontaktperson) 
E-post: helena.hermansson@borlange.se

Åsa Olsson 
E-post: asa.olsson1@borlange.se

Mathias Ewaldsson 
E-post: mathias.ewaldsson@borlange.se

Susanna Skogsbergs Johansson 
E-post: susanna.skogsbergs-johansson@borlange.se

Vid genomförandet av Toleransprojektet samarbetar kommunens toleranspedagoger bland annat med Segerstedtinstitutet, Kulturcentrum Asken och Svenska Kyrkan.