Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Tvärprofessionella HTL-team

I mars 2019 inleddes ett utvecklingsarbete med tvärprofessionella "HTL-team" vid två av Borlänge kommuns grundskolor. Bildningssektorns utvecklingsarbete syftar till att möta upp de behov som framkom i behovsanalysen från 2017 gällande social hållbarhet i Borlänge.

Jämlika förutsättningar när det gäller hälsa, trygghet och lärande ska vara prioriterade mål för det sociala hållbarhetsarbetet inom Borlänge kommun. Detta fattade kommunstyrelsen beslut om i maj 2018.

Syfte och mål med arbetet

De tvärprofessionella "HTL-team" som nu upprättats på olika nivåer inom bildningssektorn är ett utvecklingsarbete som påbörjats för att möta upp behoven och kommunens prioriterade mål. Förkortningen HTL står i sammanhanget för Hälsa, Trygghet och Lärande.

Genom att arbeta i en väl utvecklad samverkan stärks möjligheterna att hjälpa våra borlängebor att växa till självsäkra, kloka och trygga individer som klarar sig bra genom hela livet, från förskola och skola till ett liv i egenförsörjning med en god hälsa.

Hör bildningssektorns chef Lars Walter själv berätta om utvecklingsarbetet:

Tvärprofessionella "HTL-team" på skolan

Liselotte Malmberg, biträdande rektor på Nygårdskolan, berättar hur arbetet med tvärprofessionella "HTL-team" skiljer sig från tidigare arbetssätt på skolan.  

Högskolan Dalarna följer utvecklingsarbetet

Jessica Wide, forskare vid Högskolan Dalarna, berättar varför högskolan valt att följa utvecklingsarbetet med tvärprofessionella team i Borlänge. 

Organisation

Organisationen består av bildningssektorns ledningsgrupp, HTL-team utvecklingsgrupp, HTL-team skola och HTL-team barn. Läs mer om deras ansvar och arbete.

Social hållbarhet

Kommunens övergripande mål och prioriteringar på området för social hållbarhet är en viktig utgångspunkt för bildningssektorns utvecklingsarbete.

Aktuellt

Sidan senast uppdaterad