Borlänge kommun besöker Järvaveckan - Borlänge kommun
Dela sidan på sociala medier

Borlänge kommun besöker Järvaveckan

I utvecklingsarbetet för hälsa, trygghet och lärande (HTL) besöker några representanter från bildningssektorn Järvaveckan.

I vår omvärldsbevakning för att bättre möta Borlängebon i arbetet för ett socialt hållbart Borlänge vill vi hitta flera goda innovativa exempel på hur vi kan möta komplexa samhällsutmaningar. 

Utöver vårt arbete med tvärprofessionella team som arbetar främjande och förebyggande på grupp- och individnivå på två pilotskolor, behöver vi lyfta blicken och se vad vi kan göra mer på samhällsnivå. Där är Järvaveckan ett gott exempel.

”Järvaveckan handlar om att minska avståndet mellan de folkvalda politikerna och medborgarna. Genom att locka partiledare från samtliga riksdagspartier och samhällsaktörer från många olika branscher, bidrar Järvaveckan till att öka förutsättningar för alla medborgare att engagera sig politiskt, delta aktivt i samhället och sätta sina prioriterade frågor på den politiska agendan.” 
(Källa: jarvaveckan.se)