Borlänge kommuns logotyp

Hej

Vad vill du?

Vi behöver din hjälp i vissa frågor och välkomnar varmt förslag och önskemål från dig. Just nu ligger fokus på våra digitala infartstavlor som står placerade vid infarterna till Borlänge.

Vad vill du att det ska stå på våra infartsskyltar?

Har du något inspirerande som du vill att vi skriver på Borlänges digitala infartsskyltar, något som får våra besökare att känna sig extra välkomna bland trevligt folk. Lämna ditt tips till oss!


Börja meningen med ett "Hej". Tänk på att meningen ska vara kort.


  • Ingen giltig användare vald.