Borlänge kommuns logotyp

Hej

Tidigare Hej!

Visste du att...
...skolresultaten blir bättre och bättre?

På grundskolorna i Borlänge kommun jobbar skolchefer, rektorer och pedagoger hårt för att uppnå förbättrade resultat. Nu visar den senaste kartläggningen att betygen och behörigheten till gymnasiestudier har förändrats till det positiva.

— Det görs ett fantastiskt arbete ute på skolorna. Trots våra ekonomiska utmaningar och pandemin, visar resultaten att vi är på väg åt rätt håll, det är väldigt glädjande, säger Lars Walter, chef för bildningssektorn.

tabell över skolresultat


2019

2020

Förbättring

Andel elever med godkända betyg i alla ämnen

56,1

63.7

7,6

Elevernas sammanlagda meritvärde

193,3

208,7

15,4

Andel elever i årskurs nio som är behöriga till
yrkesprogram

70,5

77.6

7,1

Andel elever i årskurs nio som är behöriga till högskoleförberedande program

63,4

70,5

7,1

Gynnar både lärare och elever

Det systematiska kvalitetsarbetet på skolorna har intensifierats samtidigt som rutiner och strukturer för skolarbetet förbättrats genom att anamma tydliga ramar för undervisningen, med fokus på att skapa trygghet och studiero.

— En tydlig lektionsstruktur gynnar både lärare och elever, eftersom det förutsägbara skapar ett lugn och större möjlighet att fokusera på det arbete som ska göras, säger Ulrika Forssell, skolchef.

Fler behöriga lärare

Andelen grundskollärare som är behöriga har också ökat, från 68,9 % 2019 till 75,4 % 2021, vilket tydligt förbättrar kvaliteten i undervisningen. Stabila, kompetenta arbetsgrupper och ett omfattande kollegialt utbyte har lagt grunden till att resultaten sakta men säkert blir bättre och bättre. Att träffas kontinuerligt höjer dessutom kvaliteten i sig.

”Härligt att se utvecklingen”

Ansvaret för att ge niondeklassarna de bästa förutsättningarna att nå sina kunskapsmål börjar i förskolan. Under de viktiga förskoleåren läggs grunden till lärandet och på Borlänge kommuns förskolor arbetas det intensivt för att förbereda barnen för skolåren. Också här har större fokus på det systematiska kvalitetsarbetet och kollegialt utbyte gett en skjuts i rätt riktning.

— Det finns nog de som tänker att förskolan är en form av barnpassning, men vårt uppdrag är långt större än så. Även vi har en läroplan och arbetar fokuserat med exempelvis språkförståelse, matematik, samhällskunskap och social förmåga. Det är verkligen härligt att se utvecklingen hos våra barn, som vi har våra duktiga pedagoger att tacka för, säger Carina Broström, rektor på Nygårdsenheten.

Viktigt för motivationen och arbetsglädjen

— Att resultaten pekar åt rätt håll ser vi som ett kvitto på att rektorer, pedagoger, lärare och annan personal inom skolan gör rätt saker ute i våra verksamheter. Det ska vi använda oss av i det fortsatta arbetet. Vi har fortfarande en lång väg att gå, men att få positiva resultat är oerhört viktigt för motivationen och arbetsglädjen, det tror jag vi alla kan skriva under på. Nu behöver chefer och politiker vara uthålliga och skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för alla de som jobbar hårt för våra barn och elever, säger Lars Walter, chef för bildningssektorn.

Det här är vi glada och stolta över

Vi är glada och stolta över många saker och listan skulle kunna göras oändlig. Här är några av de saker som vi gärna lyfter fram.

 • Lärarbehörigheten inom grundskolan ökar.

 • Mätningar visar att förskolan och grundskolan är på väg åt rätt håll - det har vi våra skickliga medarbetare att tacka för.

 • Det systematiska kvalitetsarbetet är utvecklat och följs envist upp, så att vi snabbt kan dra slutsatser av vad som fungerar bra och vad vi behöver göra annorlunda.

 • I uppföjningen jobbar vi särskilt hårt med resultat, likabehandlingsplaner, verksamheternas organsiation, problematisk skolfrånvaro, behov av tidiga insater.
 • Det kollegiala utbytet har utvecklats under de senaste åren och bidrar till att lärare, rektorer och övrig personal inom förskola och skola har möjlighet att utveckla verksamheten utifrån gemensamma erfarenheter.

 • Vi satsar stort på det språkutvecklande arbetet i förskolan.

Det här tänker vi bli bättre på

Förskolan och grundskolan har många utmaningar. Här är några av de saker som vi tänker jobba extra hårt för att bli bättre på.

 • Resultaten i förskola och skola ska också fortsatt bli bättre. Vi fortsätter vårt hårda arbete och prioriterar insatser som höjer lärarbehörigheten, kvaliteten i undervisningen och resultaten.
 • Antalet behöriga förskollärare är för lågt idag, där behöver vi göra en riktad insats för att öka behörigheten.
 • Digitaliseringen. Här behöver vi utveckla vårt arbetssätt och stötta pedagoger i att bli trygga i pedagogiska lösningar som vilar i smarta digitala verktyg.
 • Det är för stora skillnader i resultaten mellan våra skolor. Vi behöver satsa på forskningsbaserade lösningar för att öka resultaten och skapa likvärdiga förutsättningar.
 • Det är trångt i våra lokaler och vi ska jobba hårt för att bygga, renovera och omlokalisera förskolor och skolor i den takt som behövs.