Borlänge kommuns logotyp

Internationellt arbete

Vi lever i ett globalt samhälle idag. Sverige har nu varit medlem i EU sedan 1 januari 1995 och det som händer i vår omvärld påverkar oss på lokal nivå. Den lokala nivån kan i sin tur vara med och påverka på den internationella arenan. Som förening, företagare och offentligt anställd finns det goda möjligheter att vara med och skapa ett mervärde av vårt EU-medlemskap, exempelvis genom att bedriva utvecklingsarbete tillsammans med partners i andra länder och till detta ansöka om extern finansiering. Det handlar ofta om att tänka globalt, men agera lokalt.

Genom att kommunala utvecklingsfrågor kopplas till möjligheterna inom exempelvis EU:s tillväxtstrategi ”Europa 2020” kan kommunen utveckla ordinarie kommunal verksamhet med stöd från EU. Utgångspunkt för kommunens internationella arbete är kommunens egna behov, prioriteringar och utmaningar.

Kommunen har fyra utgångspunkter för sitt internationella arbete och dessa finns beskrivna i den politiskt antagna internationella strategin:

Utveckling:
Med utgångspunkt i Borlänge kommuns mål, visioner, prioriteringar och utmaningar. Synas, påverka, delta i nätverk samt utbyta kunskap och erfarenheter på en internationell arena.

Dynamiskt föreningsliv: Uppmuntra och bistå till ett dynamiskt föreningsliv.

Solidaritet: Stödja andra kommuner i världen och bidra till en demokratisk och solidarisk utveckling. Sida:s mål, FN:s milleniemål, Barnkonventionen och Fair trade utgör viktiga utgångspunkter.

Ekonomisk tillväxt: Underlätta för företag och kreativa näringar att få internationella kontakter, samarbeten och projekt som kan bidra till en positiv ekonomisk tillväxt.

Internationella kontoret ansvarar för utveckling och samordning av kommunens internationella arbete.

I detta arbete ingår arbete med lokala EU-finansierade projekt, projekt/samarbeten med andra EU-länder och med länder utanför den Europeiska Unionen.

Till stöd för det lokala arbetet finns Central Sweden, en ideell förening med kontor i Bryssel. Medlemma i Central Sweden är Region Dalarna - där Borlänge kommun ingår - samt Region Gävleborg och Region Örebro län. Central Sweden bidrar till förverkligandet av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier och program utifrån ett EU-perspektiv.

EU har hundratals fonder och program, ur vilka det kan finnas möjligheter att söka ekonomiskt stöd till olika typer av kommunalt utvecklingsarbete.

Sida är en annan viktig finansiär i sammanhanget.

Central Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.