Borlänge kommuns logotyp

Finansieringsmöjligheter från EU

Sverige har varit medlem i EU sedan 1995. Som medlemsstat kan man dra nytta av ekonomisk stöd från EU:s många fonder och program. Framförallt är det offentliga myndigheter, näringsliv, organisationer och föreningar som har dessa möjligheter.

Till grund för finansieringsmöjligheterna ligger EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi, Europa 2020-strategin.

Strategin ska få fart på medlemsstaternas ekonomier i syfte att skapa ökad tillväxt och fler jobb.

Det ska skapas förutsättningar för en smart och hållbar tillväxt för alla.
Europa 2020-strategin är vägledande för finansieringsmöjligheter, såväl inom strukturfonderna som inom EU:s olika sektorsprogram.

EU:s strukturfonder

EU har två strukturfonder, Regionalfonden och Socialfonden, som ska finansiera EU:s regionalpolitik.

Syftet med politiken är att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regionerna i EU.
Strukturfonderna används för att finansiera projekt som utvecklar EU:s regioner och förbättrar situationen för utsatta grupper i samhället.

Borlänge tillhör i detta sammanhang regionen Norra Mellansverige (Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län).

Regionalfonden stödjer utveckling och strukturell anpassning av regionala ekonomier.

Tillväxtverket är ansvarig myndighet med uppgift att handlägga ansökningar och betala ut stöd till projekt.

Europeiska socialfonden syftar till att främja hög sysselsättning och skapa fler arbetstillfällen.

Svenska ESF-rådet är handläggande myndighet för socialfonden.

EU:s sektorsprogram

Sektorsprogrammen kan ses som verktyg för att utveckla Europa inom olika områden.

Exempel på områden är utbildning, ungdom, hälsa, sociala frågor, medborgarskap, kultur/media, miljö/energi, IT, rättsligt/socialt samarbete och forskning/utveckling.

Kontakta gärna Internationella kontoret för mer information.

Tillväxtverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska ESF-rådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.