Borlänge kommuns logotyp

Vänorter och kommunala partnerskap

Efter andra världskriget etablerades ett nordiskt vänortssamarbete. Syftet var att erbjuda möjligheter för nordiska städer/kommuner att övervinna motsättningar och skapa förståelse mellan länder och invånare.

Idag är syftet med vänortssamarbete istället främst kunskaps-och erfarenhetsutbyte och möjligheter att konkret samarbeta kring gemensamma utmaningar.

En officiell relation mellan två kommuner kan även kallas för ett kommunalt partnerskap.

Konkreta samarbetsprojekt med vänorter och inom kommunala partnerskap kan ibland beviljas ekonomiskt stöd från EU, Sida och andra finansiärer.

Borlänge kommun har nordiska vänorter och även officiella förbindelser med andra kommuner, i och utanför Europa:

  • Larvik, Norge
  • Frederikshavn, Danmark
  • Västmannaöarna, Island
  • Pitesti, Rumänien
  • Chisinau, Moldavien
  • Wuhan, Kina

Senast uppdaterad: 25 mars 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här