Kommunstyrelsens ordförande
Jan Bohman (S)
0243-742 48
Kommundirektör
Åsa Granat
0243-741 34
Kommunledningens sekreterare
Laila Prosén
0243-740 04
Dela sidan på sociala medier

Kommunens organisation

Borlänge kommuns organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och sektorer.

Jan Bohman är kommunstyrelsens ordförande och Åsa Granat är kommundirektör.

I kommunens verksamhet ingår också våra kommunala bolag Borlänge Kommuns Förvaltnings AB, AB Borlänge Energi, AB Stora Tunabyggen, Fastighets AB Hushagen och Maserhallen AB.
Läs mer om organisationen via länkarna i menyn. 

 

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut i ärenden som är av principiell karaktär och av stor betydelse för kommunen.

Kommunala bolag

En del av den kommunala verksamheten bedrivs i bolagsform. Bolagsform är lämplig när det handlar om affärsverksamhet. Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv bolagen.

Sidan senast uppdaterad