Borlänge kommuns logotyp

För dig som politiker

Välkommen som förtroendevald i Borlänge kommun! På denna sida samlas viktig information för dig som är såväl nyvald eller befintlig förtroendevald i fullmäktige, kommunstyrelse och nämnd.

Personuppgifter till förtroendemannaregister

Kommunen behöver information och kontaktuppgifter till dig för att du ska kunna utföra ditt uppdrag. Uppgifterna är nödvändiga för att Borlänge kommun bland annat ska kunna betala ut arvode och för att du ska få tillgång till system som krävs inom ramen för ditt uppdrag. Uppgifterna lämnas in via en e-tjänst ”E-tjänst förtroendevald” och måste godkännas av gruppledare. E-tjänsten når du via länken nedan. Uppgifterna behöver lämnas in så snart som möjligt efter att du valts in. Partiets gruppledare ansvarar för inlämningen.

E-tjänst – Förtroendevald Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Möten och protokoll

Protokoll från möten med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott och nämnder finner du under rubriken Protokoll. Inför kommunfullmäktiges sammanträden publiceras dagordning och handlingar under rubriken Kommunfullmäktiges dagordning och handlingar. Dessa publiceras i regel en vecka innan sammanträde. Aktuella sammanträdesdagar finner du under rubriken Sammanträdestider.

Kallelse och handlingar till nämnder och utskott kommer i regel finns tillgängliga i Netpublicator fem dagar innan sammanträdet.

Outlook

Du som förtroendevald i Borlänge kommun kommer att få en borlange.se-mejladress. I mejlen kommer du viktig information och kallelser till sammanträden och det är därför viktigt att du regelbundet bevakar den.

Efter att din gruppledare lämnat in dina uppgifter i e-tjänsten ”Förtroendevald” och protokollet från ditt valärende justerats skapas en borlange.se-mejladress till dig. Du når din mail via webmail.borlange.se och via din iPad. Som förtroendevald ska du vara införstådd med de skyldigheter som hanteringen av e-post innebär.

I informationsbladet ”E-postadress för dig som förtroendevald” finns också information om vad allmän handling innebär. Det är viktigt att du läser informationen så du har kunskap om hur det fungerar att arbeta i en offentlig verksamhet, mer information finner du i informationsbladet via längre ned på sidan.

Som förtroendevald i Borlänge kommun ska du använda vår mall för e-postsignatur, se instruktioner i dokumentet ”Instruktion för signatur till e-post” längre ned på sidan.

iPad

Som förtroendevald kommer du få tillgång till och ansvara för en iPad. Borlänge kommun strävar efter en digital arbetsplats. I iPaden kommer du få tillgång till ett system, Netpublicator, där kallelser och handlingar till sammanträdena kommer att finnas. I iPaden kommer du också kunna läsa din borlange.se-mejl.

När ditt förtroendeuppdrag avslutas ska iPaden lämnas tillbaka till IT Kundtjänst. Besöksadressen är: Röda vägen 50, Hus D, bottenvåning

Passerkort

Är du förtroendevald med uppdrag endast i kommunfullmäktige ska du inte ha något passerkort. Har du uppdrag i nämnd ska du besöka servicecenter i stadshuset för att fotografera dig i en automat för passerkort. När passerkortet är klart får du information till din borlänge-mail om att du kan hämta kortet i servicecenter, mot uppvisande av giltig legitimation. På kortet finns förinställda behörigheter. Fattas det någon behörighet som behövs för ditt uppdrag ska du kontakta din nämndsekreterare. Kortet är personligt och får inte lånas ut till någon annan.

Netpublicator

I appen Netpublicator som finns i din iPad kommer du ha tillgång till kallelser och handlingar till nämndsammanträdena. När protokoll signeras digitalt görs det via Netpublicator.

För att få behörighet till Netpublicator behövs din borlange.se-mejladress. Du kommer då få ett mejl med en länk. Klicka på länken och följ instruktionerna.

Mobilt bank-ID

Mobilt bank-ID är en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar.

Borlänge kommun kommer att digitalt justera sammanträdesprotokollen, därför kommer det att krävas ett mobilt bank-ID för att utföra detta. Om du inte har ett mobilt bank-ID, kontakta då din bank för att få hjälp.

Justering av protokoll sker digitalt. För att kunna justera protokollet krävs det att du har bank-ID och har du inget bank-ID kan du inte justera protokollet och därför inte väljas som justerare.

Nämndsekreterare kommer att informera dig om hur det går till när protokollen signeras digitalt.

Frånvaro vid nämndsmöte

Om du som ordinarie ledamot inte kan närvara vid ett sammanträde kontakta då nämndsekreteraren. Då kommer ersättare att kallas in enligt gällande inkallelseordning, ”Ordning för inkallande av ersättare”. Det är viktigt att du informerar nämndsekretaren i så god tid som möjligt. Ett visst antal ledamöter behövs för att beslut ska kunna fattas av nämnden och därför är det viktigt att ersättare kallas in vid ordinarie ledamots frånvaro.

Arvoden

När du har blivit vald till ett uppdrag är du berättigad till arvode för bland annat sammanträden i samband med detta. Mer information om vilka bestämmelser som gäller kring arvoden och ersättningar finner du i Arvodesreglementet. Du har också rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Arvodesreglemente för förtroendevalda Pdf, 278.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Lönespecifikationen finner du digitalt via www.swedbank.se/edokument Länk till annan webbplats.. Logga in med ditt mobila bank-ID.

Intyg om förlorad arbetsinkomst

När du ansöker om ersättning om förlorad arbetsförtjänst ska du för varje sammanträde/förrättning fylla i blanketten ”Intyg om förlorad arbetsförtjänst”, dokumentet finner du nedan. Du måste tillsammans med den lämna ett intyg från din arbetsgivare som styrker det du anger.

En gång om året sker utbetalning av pensionsavgift för förlorad arbetsförtjänst gällande politikeruppdrag i Borlänge kommun. Utbetalning sker under maj månad. Belopp under 10 kr betalas inte ut.

 

E-tjänst - Intyg om förlorad arbetsförtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst - Beställa intyg, arbetsgivarintyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resekostnader

Vid inställelse till sammanträde utgår resekostnader för det antal kilometer som överstiger avståndet 12 km tur och retur, närmaste färdväg mellan bostad och sammanträdeslokalen.

Om du har ersättningsanspråk med anledning kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet (BIA) använder du blanketten ”Ersättning för tjänsteresor med egen bil”, dokumentet finner nedan eller via länken.

Reseräkning fyller du i när du är berättigad till traktamente, det vill säga när du utför ditt uppdrag utanför Borlänge kommun och har merkostnader för kost och logi. Till det använder du blanketten ”Inrikesresa” som du finner nedan eller via länken.

Planer, styrdokument och blanketter

Planer och styrdokument

Blanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.