Borlänge kommuns logotyp
Dalahäst framför entrén till servicecenter. Skylt med Borlänge kommuns logotyp ovanför entrédörrarna.

Förvaltningar

Borlänge kommuns verksamhet är indelad i fem olika förvaltningar. Varje förvaltning ansvarar för många olika verksamheter och enheter inom kommunen.

Jörgen Olsson är kommundirektör i Borlänge kommun. Fredrik Holm är stabschef och biträdande kommundirektör. Staben består av ekonomikontoret, HR-kontoret och näringslivs- och kommunikationskontoret.

Jörgen Olsson leder cheferna för kommunens förvaltningar och tillsammans med staben bildar de kommunens ledningsgrupp.

Kommundirektörens stab

I kommundirektörens stab samlas de verksamheter som ansvarar för de stora centrala processerna som rör samtliga förvaltningar i kommunen. I staben finns Ekonomikontoret, Hr-kontoret och Näringslivs- och kommunikationskontoret, tillsammans med stabschefen förvaltar man kommunens styrmodell.

Den politiska styrningen sker via kommunstyrelsen, där Erik Nises (S) är ordförande.

Fredrik Holm är chef för kommundirektörens stab

Förvaltningen för verksamhetsstöd

Inom förvaltningen för verksamhetsstöd finns flera olika verksamheter. Gemensamt är att verksamheterna ger service till Borlänge kommuns medarbetare och till den som vill komma i kontakt med Borlänge kommun.

Den politiska styrningen för verksamhetsstöd sker via kommunstyrelsen.

Eva Bjurling är chef för förvaltningen för verksamhetsstöd.

Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen är förvaltningen för äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Den politiska styrningen sker via omsorgsnämnden.

Johanna Munters Olsson chef för omsorgsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att skapa förutsättningar för att leva och arbeta i ett attraktivt och hållbart Borlänge – idag och i framtiden.

Den politiska styrningen sker via kommunstyrelsen, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Henrik Modigh är chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen ingår verksamheterna individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd samt vuxenutbildning och kompetensförsörjning.

Den politiska styrningen sker via social- och arbetsmarknadsnämnden och tolknämnden.

Tommy Berglund är chef för social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen omfattar Borlänges alla förskolor och skolor.

Den politiska styrningen sker via skolnämnden och gymnasienämnden.

Lars Walter är chef för utbildningsförvaltningen.