Borlänge kommuns logotyp
Dalahäst framför entrén till servicecenter. Skylt med Borlänge kommuns logotyp ovanför entrédörrarna.

Förvaltningar

Borlänge kommuns verksamhet är indelad i fem olika förvaltningar. Varje förvaltning ansvarar för många olika verksamheter och enheter inom kommunen.

Ny organisation 2024

I juni 2023 beslutade kommunstyrelsen om en organisationsförändring som innebär att kommunens fyra sektorer blir fem förvaltningar. Beslutet verkställdes 1 januari 2024. Omsorgs-, utbildnings- samt social- och arbetsmarknadsförvaltningen är "igång" från årsskiftet, medan genomförandet av omorganisationen inom verksamhetsstöd och samhällsbyggnad påbörjas och förväntas vara klart senast den 1 april.

Jörgen Olsson är kommundirektör i Borlänge kommun. Han leder cheferna för kommunens förvaltningar och tillsammans bildar de kommunens ledningsgrupp.

Förvaltningen för verksamhetsstöd

Inom förvaltningen för verksamhetsstöd finns flera olika verksamheter. Gemensamt är att verksamheterna ger service till Borlänge kommuns medarbetare och till den som vill komma i kontakt med Borlänge kommun.

Den politiska styrningen för verksamhetsstöd sker via kommunstyrelsen.

Eva Bjurling är tillförordnad chef för förvaltningen för verksamhetsstöd.

Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen är förvaltningen för äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Den politiska styrningen sker via omsorgsnämnden.

Åsa Olsson är tillförordnad chef för omsorgsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att skapa förutsättningar för att leva och arbeta i ett attraktivt och hållbart Borlänge – idag och i framtiden.

Den politiska styrningen sker via kommunstyrelsen, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Louise Nordström är tillförordnad chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen ingår verksamheterna individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd samt vuxenutbildning och kompetensförsörjning.

Den politiska styrningen sker via social- och arbetsmarknadsnämnden.

Tommy Berglund är chef för social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen omfattar Borlänges alla förskolor och skolor.

Den politiska styrningen sker via skolnämnden och gymnasienämnden.

Lars Walter är chef för utbildningsförvaltningen.