Borlänge kommuns logotyp

Kommunala bolag

En del av den kommunala verksamheten bedrivs i bolagsform. Bolagsform är lämplig när det handlar om affärsverksamhet. Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv bolagen.

Borlänges kommunkoncern, som upprättar sammanställd redovisning, består av Borlänge kommun och helägda och delägda bolag och kommunförbund enligt nedanstående organisationsskiss:

Skiss över kommunkoncernens organisation i Borlänge

Samtliga av Borlänge kommun delägda bolag och kommunförbund, ägarandel

  • AB Dalaflyget 34 %
  • Räddningstjänsten Dalamitt 32,7 % 
  • Dala Airport AB 38,2 %
  • IUC Dalarna AB 6,2 %
  • Falun-Borlängeregionen AB 31,6 %
  • Utveckling i Dalarna Holding AB 6,7%

Helägda bolag

Borlänge Kommuns Förvaltnings AB

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borlänge kommun. Bolaget är moderbolag i kommunkoncernen med de helägda dotterbolagen enligt organisationsskissen ovan. Bolaget ska på övergripande nivå samordna de kommunala bolagens verksamhet. Motivet för kommunens ägande av bolaget är att ge kommunen en tydlig ägarroll vad gäller bolaget samt möjlighet till strategisk koordination för kommunplanering.

Organisationsnummer: 55927-4378

AB Borlänge Energi

http://www.borlange-energi.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bolaget är ett helägt dotterbolag av Borlänge Kommuns Förvaltnings AB. I Borlänge Energikoncernen ingår förutom moderbolaget AB Borlänge Energi också det helägda dotterbolaget AB Borlänge Energi Elnät. Moderbolaget äger också 50 % i Lennheden Vatten AB och 50 % i Grundledningen HB samt 12 % i Bullerforsens Kraft AB. Koncernens verksamhet omfattar avfall, elhandel, elnät, fjärrvärme, stadsmiljö, kollektivtrafik, stadsnät samt vatten och avlopp. Koncernen ansvarar också för en avfallsanläggning och på uppdrag sköter bolaget även kommunens gator, vägar och grönområden.

Organisationsnummer: 556005-5385

AB Stora Tunabyggen

http://www.tunabyggen.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borlänge Kommuns Förvaltnings AB. Bolaget är moderbolag i en koncern i vilka de helägda dotterbolagen Borlänge Studentbostäder AB och Tunabyggen Fastighets AB ingår. Koncernen ska producera, förvalta och erbjuda hyresrätter inom kommunen. Tunabyggen sköter också på uppdrag driften av lokalfastigheter som kommunen äger såsom skolor, förskolor, äldreboenden etc.

Organisationsnummer: 556084-0422

Fastighets AB Hushagen

http://www.hushagen.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borlänge Kommuns Förvaltnings AB. Bolaget är moderbolag i en koncern i vilka de helägda dotterbolagen Fastighets AB Kunskapen, Fastighets AB Humanisten,  Fastighets AB Kolvagnen, Fastighets AB Valsslipen samt det delägda (91 %) dotterbolaget Fastighets AB Tenoren i Borlänge. Koncernen ska främja näringsverksamheten i Borlänge kommun genom att tillhandahålla kontors- och industrilokaler till Borlänges företagare.

Organisationsnummer: 556143-7293

Maserhallen AB

http://www.maserhallen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borlänge Kommuns Förvaltnings AB. Maserhallen har till uppgift att i Maserhallen bedriva vattenlek, bad, idrottsevenemang, träning, friskvård och rekreation mm. På uppdrag förvaltas byggnadens sporthallsdel.

Organisationsnummer: 556638-8970

Mäss- och fotbollshallen i Kvarnsveden AB

I bolaget finns byggnaden BSM-hallen

Organisationsnummer: 556765-3331

Bolagsordningar och ägardirektiv