Borlänge kommun

Kommunala bolag

En del av den kommunala verksamheten bedrivs i bolagsform. Bolagsform är lämplig när det handlar om affärsverksamhet. Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för bolagen.

Borlänges kommunkoncern, som upprättar sammanställda räkenskaper, består av Borlänge kommun samt helägda och delägda bolag och kommunförbund enligt nedan.

  • Borlänge kommuns Förvaltnings AB 100%
  • Mäss- och fotbollshallen i Kvarnsveden AB 100%
  • AB Dalaflyget 34 %
  • Fastighets AB Borlänge Fröken 7 100%
  • Räddningstjänsten Dalamitt 32,7 % 
  • Dala Airport AB 38,2 %
  • IUC Dalarna AB 6,2 %
  • Falun-Borlängeregionen AB 31,6 %
  • Utveckling i Dalarna Holding AB 6,7%

Helägda bolag

Borlänge Kommuns Förvaltnings AB

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borlänge kommun. Bolaget är moderbolag i kommunkoncernen med de helägda dotterbolagen enligt organisationsskissen ovan. Bolaget ska på övergripande nivå samordna de kommunala bolagens verksamhet. Motivet för kommunens ägande av bolaget är att ge kommunen en tydlig ägarroll vad gäller bolaget samt möjlighet till strategisk koordination för kommunens planering.

Organisationsnummer: 559027-4378

AB Borlänge Energi

http://www.borlange-energi.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bolaget är ett helägt dotterbolag av Borlänge Kommuns Förvaltnings AB. I Borlänge Energikoncernen ingår förutom moderbolaget AB Borlänge Energi också det helägda dotterbolaget AB Borlänge Energi Elnät. Moderbolaget äger också 50 % i Lennheden Vatten AB och 50 % i Grundledningen HB. Koncernens verksamhet omfattar avfall, elhandel, elnät, fjärrvärme, stadsmiljö, energitjänster, stadsnät samt vatten och avlopp. Koncernen ansvarar också för en avfallsanläggning och på uppdrag sköter bolaget även kommunens gator, vägar och grönområden.

Organisationsnummer: 556005-5385

AB Stora Tunabyggen

http://www.tunabyggen.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borlänge Kommuns Förvaltnings AB. Bolaget är moderbolag i en koncern i vilka de helägda dotterbolagen Borlänge Studentbostäder AB och Tunabyggen Fastighets AB ingår. Koncernen ska producera, förvalta och erbjuda hyresrätter inom kommunen. Tunabyggen sköter också på uppdrag driften av lokalfastigheter som kommunen äger såsom skolor, förskolor, äldreboenden etc.

Organisationsnummer: 556084-0422

Fastighets AB Hushagen

http://www.hushagen.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borlänge Kommuns Förvaltnings AB. Bolaget ska främja näringsverksamheten i Borlänge kommun genom att tillhandahålla kontors- och industrilokaler till Borlänges företagare.

Organisationsnummer: 556143-7293

Maserhallen AB

http://www.maserhallen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borlänge Kommuns Förvaltnings AB. Maserhallen har till uppgift att i Maserhallen bedriva vattenlek, bad, idrottsevenemang, träning, friskvård och rekreation m.m.

Organisationsnummer: 556638-8970

Mäss- och fotbollshallen i Kvarnsveden AB

Bolaget äger byggnaden BSM-hallen som är en idrottbyggnad som hyrs ut till kommunen.

Organisationsnummer: 556765-3331

Fastighets AB Borlänge Fröken 7

Bolaget äger en tomt som ska bebyggas. Bolaget ägs tillfälligt av Borlänge kommun för att säljas.

Organisationsnummer: 559068-6506

Bolagsordningar och ägardirektiv