Borlänge kommuns logotyp

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut i ärenden som är av principiell karaktär och av stor betydelse för kommunen.

Kommunfullmäktige fattar beslut i frågor som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget och den kommunala skattesatsen. Även stora investeringar, taxor och avgifter och andra viktiga övergripande frågor behandlas i kommunfullmäktige. Fullmäktiges 61 ledamöter väljs av medborgarna i kommunvalet som sker samtidigt med riksdags- och landstingsvalen vart 4:e år. Platserna i kommunfullmäktige, mandaten, fördelas proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti får i kommunvalet.

Kommunfullmäktige utser i sin tur ledamöter och ersättare i kommunens nämnder, styrelser och bolagsstyrelser men även revisorer och revisorersättare. Det finns cirka 300 förtroendeuppdrag. En ledamot kan ha fler än ett uppdrag.

Kommunfullmäktige sammanträder cirka tio gånger per år. Datum hittar du i kommunens sammanträdeskalender. Datum, tid och ärenden annonseras även i lokaltidningarna en vecka innan sammanträdet. Sammanträdena är offentliga och du är välkommen att lyssna från åhörarläktaren. Sessionssalen är även utrustad med hörslinga.

Sammanträdena direktsänds på webben med möjlighet att även titta efteråt. Kommunstyrelsen bereder de ärenden som avgörs av kommunfullmäktige. Besluten verkställs sedan av de anställda i kommunens förvaltning.

E-postadresser till ledamöter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledamöter

Lars Ivarsson (S) ordförande
Anna Granlund (M) 1:e vice ordförande
Annakari Nilsson Berglund (S) 2:e vice ordförande

Jan Bohman (S)
Maslah Omar (S)
Mari Jonsson (S)
Viktor Nordström (S)
Lena Hjort (S)
Hanna Vangen Engström (S)
Anita Nordström (S)
Josef Erdem (S)
Kerstin Rahm (S)
Mikael Karlsson (S)
Birgitta Elfström (S)
Christian Kaddik (S)
Marianne Qvist (S)
Dersim Seyfettin Tekes (S)
Annakari Nilsson Berglund (S)
Ronny Beyer (S)
Jenny Lerström (S)
Pia-Lena Andersson (S)

Rikard Rudolfsson (V)
Lena Klarström (V)
Matts Hammarqvist (V)
Valida Cicen (V)
Leif Lindström (V)

Ahmed Abdiqadir (MP)
Omar Warsame (MP)

Carl-Oskar Bohlin (M)
Ulrik Bergman (M)
Gunnel Fallgren (M)
Robert Hellström (M)
Irene Vidlund Bjurman (M)
Feasl Kheder Alyas (M)
Hans Moberg (M)
Kerstin Borg (M)
Stefan Nätz (M)

Lena Lagestam (C)
Karin Örjes (C)
Oscar Sjökvist (C)
Lena Löfgren Berglund (C)
Sara Olsson (C)

Monica Lundin (L)
John Thornander (L)
Boel Högberg (L)

Jonas Hillerström (KD)
Elin Åhman (KD)
Samuel Hedström (KD)

Kjell Forslund (SD)
Kent Forschner-Hell (SD)
Sonny Pettersson (SD)
Kenneth Tjernberg (SD)
Anita Tjernberg (SD)
Cey Forschner-Hell (SD)
Benny Sjöblom (SD)
Peter Karlsson (SD)
Per-Erik Åkerström (SD)

Nicole Skoglund (OFA)

Agneta Nyvall (-)
Kenneth Persson (-)
Bo Bjurman (-)
Larissa Karlsson (-)

Ersättare

Johan Håkansson (S)
Marit Hultqvist (S)
Monica Bodin (S)
Irma Pelo-Hallqvist (S)
Tommy Leppänen (S)
Ann-Cecilia Thenander (S)
Erik Nises (S)
Mia Magnusson (S)
Göran Israelsson (S)
Perwin Mustafa (S)

Tyko Persson (V)
Germund Åcerclinth (V)
Per-Olof Flodström (V

Elina Brodén (MP)
Tyra Vidlund Bjurman (-)

Hardy Bergman (M)
Lars I Karlsson (M)
Anders Bringborn (M)
Marianne Hagfeldt (M)
Jonas Öman (M)
Jenni Sjöblom (M)

Klas Hedlund (C)
Per-Olof Eriksson (C)
Ali Mohamed (C)

Jerk Pros (L)
Arne Lissmats (L)

Boniface Obodeti (KD)
Sonja Johansson (KD)

Carina Sjöblom (SD)
Bernt Andersson (SD)
Kent Stenberg (SD)
Maria Salomonsson (SD)
Stefan Andersson (SD)

Dan Eriksson (OFA)
Lars Gunnarsson (OFA)

Sammanträdestider

Protokoll från kommunfullmäktige

Kallelse och dagordning för kommunfullmäktige

Bevakas och hanteras av registrator:
kommunfullmaktige@borlange.se
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50