Borlänge kommun

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut i ärenden som är av principiell karaktär och av stor betydelse för kommunen.

Kommunfullmäktige fattar beslut i frågor som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget och den kommunala skattesatsen. Även stora investeringar, taxor och avgifter och andra viktiga övergripande frågor behandlas i kommunfullmäktige.

61 ledamöter

Fullmäktiges 61 ledamöter väljs av medborgarna i kommunvalet. Detta val sker samtidigt som val till riksdag och region vart fjärde år. Platserna i kommunfullmäktige, mandaten, fördelas proportionellt efter det antal röster varje politiskt parti får i kommunvalet.

Kommunfullmäktige utser i sin tur ledamöter och ersättare i kommunens nämnder, styrelser och bolagsstyrelser samt revisorer och revisorersättare. Det finns cirka 300 förtroendeuppdrag. En ledamot kan ha fler än ett uppdrag.

Sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder cirka tio gånger per år. Datum hittar du i kommunens sammanträdeskalender. Datum, tid och ärenden publiceras även på kommunens digitala anslagstavla en vecka innan sammanträdet.

Sammanträdena är offentliga och du är välkommen att lyssna på sammanträdet från åhörarläktaren. Sessionssalen är även utrustad med hörslinga. Sammanträdena direktsänds på webben med möjlighet att även titta efteråt.

Kommunstyrelsen bereder de ärenden som avgörs av kommunfullmäktige. Besluten verkställs sedan av de anställda i kommunens förvaltning.

Sammanträdestider

Protokoll från kommunfullmäktige

Kallelse och dagordning för kommunfullmäktige

Webbsändning från kommunfullmäktige

E-postadresser till ledamöter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledamöter

Lars Ivarsson (S) ordförande
Samuel Hedström (KD) 1:e vice ordförande
Jenni Sjöblom (M) 2:e vice ordförande

Arbetarepartiet-socialdemokraterna

Erik Nises (S)
Maslah Omar Ahmed (S)
Cecilia Rodin (S)
Juha Nieminen Jusola (S)
Erik Gustaf David Norén (S)
Hanna Vangen Engström (S)
Lars Ivarsson (S)
Jan Boman (S)
Anna-Kari Nilsson Berglund (S)
Sebastian Karlberg (S)
Sara Fernlund (S)
Nujin Hajo Stenberg (S)
Monica Bodin-Baglien (S)
Lars Jansson (S)
Marit Hultkvist (S)
Josef Erdem (S)
Kerstin Rahm (S)
Mikael Karlsson (S)
Pia-Lena Andersson (S)
Dêrsîm Seyfettin Tekes (S)
Birgitta Elfström (S)

Centerpartiet

Karin Örjes (C)
Ali Mohamed (C)
Lena Lagestam Strutzenblad (C)
Linda Zetterström (C)
Klas Hedlund (C)

Kristdemokraterna

Jonas Hillerström (KD)
Samuel Hedström (KD)
Elin Åhman (KD)
Daniel Johansson (KD)

Liberalerna

Monica Lundin (L)
Elvan Cicen (L)
Ann-Sofie Jansson (L)

Miljöpartiet

Mikael Morin (MP)
Karin Åsblom (MP)

Moderaterna

Ulrik Bergman (M)
Jenni Sjöblom (M)
Hans Erik Moberg (M)
Kerstin Borg (M)
John Christer Navjord (M)
Marianne Henriksson (M)
Robert Hellström (M)
Patrick Magnusson (M)
Kerstin Ingela Ahlforn Enlund (M)
Lars Karlsson (M)
Linda Svärd (M)

Sverigedemokraterna

Kent Forschner-Hell (-)
Maria Salomonsson (SD)
Kenneth Tjernberg (-)
Perove Hanzon (SD)
Cey Forschner-Hell (-)
Anita Tjernberg (-)
Kjell Gösta Forslund (SD)
Bernt Andersson (SD)
Stefan Andersson (SD)
Daniel Lönn (SD)
Lenn Arvid Jaans (SD)

Vänsterpartiet

Rikard Rudolfsson (V)
Tyko Persson (V)
Matts Hammarqvist (V)
Lisa Arnesson (V)

Ersättare

Bengt Ove Lundell (S)
Anna Visconti (S)
Ann-Cecilia Thenander (S)
Kent Karlsson (S)
Michael Björklund (S)
Tiina Jansson (S)
Ola Brossberg (S)
Denise Tang (S)
Göran Israelsson (S)
Marie Eriksson (S)
Johan Håkansson (S)

Ulf Rydén (C)
Nasteho Aboole Mohamed (C)
Sara Olsson (C)

Sonja Johansson (KD)
Emil Åhman (KD)

Boel Högberg (L)
John Thornander (L)

Omar Osman Warsame (MP)
Karin Rosenberg (MP)

Marianne Hagfeldt (M)
Gunnel Fallgren (M)
John Olof Diegnér (M)
Bengt Benjaminsson (M)
Susanne Lood Hebert (M)
Anna Granlund (M)

Jan Svälas (SD)
Per Erik Åkerström (SD)
Ingemar Borg (-)
Carina Sjöblom (SD)
Nils Gustaf Valdemar Stéen (-)

Klas Holmgren (V)
Maria Jäverling (V)

Bevakas och hanteras av registrator:
kommunfullmaktige@borlange.se
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50