Kommunfullmäktige
Bevakas och hanteras av registrator:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50
Ordförande kommunfullmäktige
Yvonne Karlén (S)
070-315 34 92
Nämndsekreterare
Johan Ohrzén
0243-737 10
Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut i ärenden som är av principiell karaktär och av stor betydelse för kommunen.

Det gäller frågor som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget och den kommunala skattesatsen. Även stora investeringar, taxor och avgifter och andra viktiga övergripande frågor behandlas i kommunfullmäktige. Fullmäktiges 61 ledamöter väljs av medborgarna i kommunvalet som sker samtidigt med riksdags- och landstingsvalen vart 4:e år. Platserna i kommunfullmäktige, mandaten, fördelas proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti får i kommunvalet.

Efter valet 2014 bildade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Omsorg för alla en politisk majoritet i Borlänge med sina 31 mandat.

De partier som är representerade i Borlänges fullmäktige under nuvarande mandatperiod är:

Socialdemokraterna  21
Moderata samlingspartiet                  9
Centerpartiet  5
Liberalerna 2
Vänsterpartiet  4
Omsorg för alla  2
Kristdemokraterna  2
Miljöpartiet De Gröna 3
Sverigedemokraterna 

6

Politiskt oberoende

6

 

För närvarande är ett mandat i kommunfullmäktige ej tillsatt.

Kommunfullmäktige utser i sin tur ledamöter och ersättare i kommunens nämnder, styrelser och bolagsstyrelser men även revisorer och revisorersättare. Det finns cirka 300 förtroendeuppdrag. En ledamot kan ha fler än ett uppdrag.

Kommunfullmäktige sammanträder cirka tio gånger per år. Datum hittar du i kommunens sammanträdeskalender. Datum, tid och ärenden annonseras även i lokaltidningarna en vecka innan sammanträdet. Sammanträdena är offentliga och du är välkommen att lyssna från åhörarläktaren.

Sammanträdena direktsänds på webben med möjlighet att även titta efteråt. Kommunstyrelsen bereder de ärenden som avgörs av kommunfullmäktige. Besluten verkställs sedan av de anställda i kommunens förvaltning.

Ledamöter

E-postadresser till ledamöter


Yvonne Karlén S ordförande

Anna Granlund M 1:e vice ordförande
Ronny Beyer S 2:e vice ordförande
Jan Bohman S
Anna Ek S
Kenneth Persson S
Marianne Qvist S
Mari Jonsson S
Anita Nordström S
Ola Brossberg S
Lena Hjorth-Hultqvist S
Kerstin Rahm S
Viktor Nordström S
Lars Ivarsson S
Valbone Shala S
Annakari Nilsson-Berglund S
Lars Jonsson S
Josef Erdem S
Pia-Lena Andersson S
Birgitta Elfström S
Olle Rigborn S
Hans Björke S
Fredrik Haglund SD
Stefan Andersson SD
Kjell Forslund SD
Per-Erik Åkerström SD
Peter Jones SD
Carl-Oskar Bohlin M
Ulrik Bergman M
Marianne Hagfeldt M
Annica Hopstadius M
Agneta Nyvall M
Bo Persson M
Camilla Idén M
Robert Hellström M
Lena Reyier C
Karin Örjes C
Sören Hellberg C
Torbjörn Käck C
Oscar Sjökvist C
Leif Lindström V
Rikard Rudolfsson V
Tyko Persson V
Maud Nordfeldt Holmqvist V
Mursal Isa MP
Elina Brodén MP
Ahmed Abdiqadir MP 
Monica Lundin L
John Thornander L
Jonas Hillerström KD
Lena Paajanen KD
Lars-Erik Skoglund OFA
Lars Gunnarsson OFA
Sven Hellström -
Ann-Cathrin Löfwenhamn -
Kjell Mosell -
Bernt Danielsson -
Ingemar Borg -
Ismail Shire - 

Ersättare

Dersim Seyfettin Tekes S
Irma Pelo Hallqvist S
Leopoldo Letelier S
Ann-Cecilia Thenander S
Daniel Fält S
Lena Ek S
Göran Israelsson S
Torunn Ohlsson S
Tommy Leppänen S
Mikael Prenler S
Eva-Lisa Borres S
Hans Moberg M
Peter Henriksson M
Anders Bringborn M
Jimmy Pasanen M
Lars Tannefors M
Lena Löfgren Berglund C
Koppens Ingrid Eriksson C
Lars Reyier C
Sebastian Nilsson V
Matts Hammarqvist V
Sven Fernlund Skagerud MP
Barbro Gossas MP
Arne Lissmats L
Jaro Potucek L
Samuel Hedström KD
Elin Åhman KD
Håkan Eriksson OFA
Ernst Vestergren OFA

Protokoll

Kommunfullmäktiges kallelse och dagordning

Datum för när kommunfullmäktige sammanträder annonseras i lokalpressen och anslås på en offentlig anslagstavla en vecka innan sammanträdet. Det kallas kungörelse. Aktuell dagordning med handlingar finns också här nedan. Övriga handlingar så som motioner, interpellationer och frågor kan eftersökas i webbdiariet.

Webbsändning från kommunfullmäktige

Titta på fullmäktige via vår webbsändning, direkt eller i efterhand. Du kan även titta på sändningen via smart telefon eller surfplatta.

Sidan senast uppdaterad