Kommunfullmäktige
Bevakas och hanteras av registrator:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50
Nämndsekreterare
Johan Ohrzén
0243-737 10
Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut i ärenden som är av principiell karaktär och av stor betydelse för kommunen.

Det gäller frågor som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget och den kommunala skattesatsen. Även stora investeringar, taxor och avgifter och andra viktiga övergripande frågor behandlas i kommunfullmäktige. Fullmäktiges 61 ledamöter väljs av medborgarna i kommunvalet som sker samtidigt med riksdags- och landstingsvalen vart 4:e år. Platserna i kommunfullmäktige, mandaten, fördelas proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti får i kommunvalet.

Kommunfullmäktige utser i sin tur ledamöter och ersättare i kommunens nämnder, styrelser och bolagsstyrelser men även revisorer och revisorersättare. Det finns cirka 300 förtroendeuppdrag. En ledamot kan ha fler än ett uppdrag.

Kommunfullmäktige sammanträder cirka tio gånger per år. Datum hittar du i kommunens sammanträdeskalender. Datum, tid och ärenden annonseras även i lokaltidningarna en vecka innan sammanträdet. Sammanträdena är offentliga och du är välkommen att lyssna från åhörarläktaren. Sessionssalen är även utrustad med hörslinga.

Sammanträdena direktsänds på webben med möjlighet att även titta efteråt. Kommunstyrelsen bereder de ärenden som avgörs av kommunfullmäktige. Besluten verkställs sedan av de anställda i kommunens förvaltning.

E-postadresser till ledamöter

Ledamöter

Lars Ivarsson S ordförande
Anna Granlund M 1:e vice ordförande
Angelica Andersson V 2:e vice ordförande

Jan Bohman S
Maslah Omar S
Mari Jonsson S
Viktor Nordström S
Lena Hjort Hultqvist S
Kenneth Persson S
Hanna Vangen Engström S
Anita Nordström S
Patricia Hansén S
Mohammed Gure S
Kerstin Rahm S
Mikael Karlsson S
Birgitta Elfström S
Lars Jonsson S
Marianne Qvist S
Dersim Seyfettin Tekes S
Annakari Nilsson Berglund S
Ronny Beyer S
Jenny Lerström S

Rikard Rudolfsson V
Lena Klarström V
Matts Hammarqvist V
Valida Cicen V

Ahmed Abdiqadir MP
Omar Warsame MP

Carl-Oskar Bohlin M
Agneta Nyvall M
Ulrik Bergman M
Peter Henriksson M
Jimmy Pasanen M
Irene Widlund Bjurman M
Bo Bjurman M
Feasl Kheder Alyas M
Hans Moberg M
Kerstin Borg M
Stefan Nätz M

Lena Lagestram C
Karin Örjes C
Sören Hellberg C
Oscar Sjökvist C
Mahat Alas C

Monica Lundin L
Lars Ingvarsson L
Ismail Shire L

Jonas Hillerström KD
Lena Paajanen KD
Samuel Hedström KD

Kjell Forslund SD
Kent Forschner-Hell SD
Larissa Karlsson SD
Sonny Pettersson SD
Kenneth Tjernberg SD
Anita Tjernberg SD
Cey Forschner-Hell SD
Benny Sjöblom SD
Peter Karlsson SD
Anders Fredriksson SD

Nicole Skoglund OFA

Ersättare

Christian Kaddik S
Pia-Lena Andersson S
Josef Erdem S
Monika Bodin S
Irma Pelo-Hallqvist S
Tommy Leppänen S
Ann-Cecilia Thenander S
Erik Nises S
Isa Renfjord S
Göran Israelsson S
Per Larsson V
Carl Delbom V
Dhifoon Sheikh Ali V
Elina Brodén MP
Tyra Vidlund Bjurman MP
Robert Hellström M
Gunnel Fallgren M
Lars Karlsson M
Anders Bringborn M
Marianne Hagfeldt M
Jenny Edberg M
Lena Löfgren Berglund C
Sara Olsson C
Per Olof Eriksson C
Björn Andersson L
John Thornander L
Elin Åhman KD
Sonja Johansson KD
Per-Erik Åkerström SD
Bernt Andersson SD
Kent Stenberg SD
Ulf Skei SD
Maria Salomonsson SD
Per Hillerström OFA
Ernst Westergren OFA

Protokoll

Sök protokoll för kommunfullmäktige, styrelse, nämnder och utskott i Borlänge kommun.

Kommunfullmäktiges kallelse och dagordning

Datum för när kommunfullmäktige sammanträder annonseras i lokalpressen och anslås på en offentlig anslagstavla en vecka innan sammanträdet. Det kallas kungörelse. Aktuell dagordning med handlingar finns också här nedan. Övriga handlingar så som motioner, interpellationer och frågor kan eftersökas i webbdiariet.

Webbsändning från kommunfullmäktige

Titta på fullmäktige via vår webbsändning, direkt eller i efterhand. Du kan även titta på sändningen via smart telefon eller surfplatta.

Sidan senast uppdaterad