Borlänge kommuns logotyp

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har som uppgift är att leda, samordna och styra förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. I Borlänge bildar Socialdemokraterna och Moderaterna majoritet för mandatperioden 2022-2026. Därför har de partierna flest antal ledamöter i kommunstyrelsen.

Inom kommunstyrelsen finns två utskott för beredning och i vissa fall beslut i ärenden på delegation från kommunstyrelsen. Utskotten arbetar med de uppgifter som kommunstyrelsen fastställt.

Utskotten är:

  • Arbetsutskottet
  • Personalutskottet

Kommunstyrelsen sammanträder cirka tio gånger per år. Till skillnad från kommunfullmäktiges sammanträden är inte kommunstyrelsens sammanträden offentliga. Datum när utskotten och kommunstyrelsen sammanträder hittar du i kommunens sammanträdeskalender.

Ledamöter

Erik Nises (S), Ordförande
Ulrik Bergman (M), vice ordförande 
Jonas Hillerström (KD), 2:e vice ordförande
Cecilia Rodin (S)
Maslah Omar (S)
Sara Fernlund (S)
Jussi Nieminen Jusola (S)
Marianne Henriksson (M)
Hans Moberg (M)
Per-Ove Hanzon (SD)
Stefan Andersson (SD)
Daniel Lönn (SD)
Monica Lundin (L)
Karin Örjes (C)
Rikard Rudolfson (V)

Ersättare

Lars Jansson (S)
Mikael Henriksson (S)
Hanna Vangen Engström (S)
Carola Lodén (S)
Valbone Shala (S)
Christer Navjord (M)
Robert Hellström (M)
Jenni Sjöblom (M)
Bernd Andersson (SD)
Sonny Peterson (SD)
Arvid Jaans (SD)
Elin Åhman (KD)
Mikael Morin (MP)
Klas Hedlund (C)
Ann-Sofie Jansson (L)

Protokoll och sammanträdestider

Protokoll

Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
kommunstyrelsen@borlange.se
0243-740 00 (servicecenter)
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50

Erik Nises

Kommunstyrelsens ordförande

Telefon: 0243-742 48

E-post: erik.nises@borlange.se

  • Ingen giltig användare vald.