Kommunstyrelsen
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50
Kommunstyrelsens ordförande
Jan Bohman (S)
0243-742 48
Nämndsekreterare
Johan Ohrzén
0243-737 10
Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har som uppgift är att leda, samordna och styra förvaltningen av kommunens angelägenheter.

De fyra utskotten är:
• arbetsutskottet
• arbetsgivarutskottet
• serviceutskottet
• hållbarhetsutskottet

Kommunstyrelsen sammanträder cirka tio gånger per år. Till skillnad från kommunfullmäktiges sammanträden är inte kommunstyrelsens sammanträden offentliga.
Datum då utskotten och kommunstyrelsen sammanträder hittar du i kommunens sammanträdeskalender.

 

Ledamöter

I Borlänge bildar partierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Omsorg för alla politisk majoritet. Därför har de partierna flest antal ledamöter i Kommunstyrelsen.

E-postadresser till ledamöter

          
Jan Bohman (S) Leif Lindström (V) Agneta Nyvall (M)
Ordförande 1:e vice ordförande 2:a vice ordförande
 
Mari Jonsson (S)
Kenneth Persson (S)
Anita Nordström (S)
Lars Ivarsson (S)
Elina Brodén (MP)
Dan Eriksson (OFA)
Ulrik Bergman (M)
Karin Örjes (C)
Monica Lundin (L)
Stefan Andersson (SD)
Kjell Mosell (-)
Ann-Cathrin Löfwenhamn (-)
 

Ersättare

Kerstin Rahm (S)
Ronny Beyer (S)
Lena Hjort Hultqvist (S)
Ola Brossberg (S)
Birgitta Elfström (S)  
Sven Fernlund Skagerud (MP)
Rikard Rudolfsson (V)
Lars Tannefors (M)
Jimmy Paasanen (M)
Torbjörn Käck (C)
Jonas Hillerström (KD) 
Kjell Forslund (SD)
Kaj Löfwenhamn (-)
Tony Nyberg (-)


Protokoll

 

Sidan senast uppdaterad