Kommunstyrelsen
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50
Kommunstyrelsens ordförande
Jan Bohman (S)
0243-742 48
Nämndsekreterare
Fredrik Bergqvist
0243-665 90
Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har som uppgift är att leda, samordna och styra förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Inom kommunstyrelsen finns tre utskott för beredning och i vissa fall beslut i ärenden på delegation från kommunstyrelsen. Utskotten arbetar med de uppgifter som kommunstyrelsen fastställt.

Utskotten är:
• arbetsutskottet
• arbetsgivarutskottet
• utskott för social hållbarhet

Kommunstyrelsen sammanträder cirka tio gånger per år. Till skillnad från kommunfullmäktiges sammanträden är inte kommunstyrelsens sammanträden offentliga. Datum när utskotten och kommunstyrelsen sammanträder hittar du i kommunens sammanträdeskalender.

Ledamöter

I Borlänge bildar partierna Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Omsorg för alla politisk majoritet för mandatperioden 2018-2022. Därför har de partierna flest antal ledamöter i Kommunstyrelsen.

E-postadresser till ledamöter

Jan Bohman S, Ordförande 1:e
Karin Örjes C,  vice ordförande 
Agneta Nyvall (-), 2:a vice ordförande

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 

Ledamöter

Mari Jonsson (S)
Anita Nordström (S)
Lena Hjort Hultkvist (S)
Elina Brodén (MP)
Monica Lundin (L)
Nicole Skoglund (OFA)
Kent Forschner-Hell (SD)
Kjell Forslund (SD)
Ulrik Bergman (M)
Peter Henriksson (M)
Jonas Hillerström (KD)
Rikard Rudolfsson (V)

Ersättare

Patricia Hansén (S)
Maslah Omar (S)
Jussi Nieminen Jusola (S)
Kenneth Persson (S)
Viktor Nordström (S)
Tommy Leppänen (S)
Linda Zetterström (C)
Björn Andersson (L)
Larissa Karlsson (SD)
Peter Karlsson (SD)
Anna Granlund (M)
Irene Vidlund Bjurman (M)
Jonas Öman (M)
Lars I Karlsson (M)
Angelica Andersson (V)

Protokoll

Protokoll

Sök protokoll för kommunfullmäktige, styrelse, nämnder och utskott i Borlänge kommun.

Sidan senast uppdaterad