Borlänge kommuns logotyp

Arbetsgivarutskottet

Arbetsgivarutskottet arbetar med frågor som handlar om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen har det övergripande arbetsgivaransvaret för all personal.

Arbetsgivarutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Ledamöter och ordförande väljs av kommunstyrelsen.

Ledamöter

Mari Jonsson (S) ordförande
Karin Örjes (C) vice ordförande
Patricia Hansén (S)
Jonas Hillerström (KD)
Kjell Forslund (SD)

Ersättare

Tommy Leppänen (S)
Lars Ingvarsson (L)
Elina Brodén (MP)
Irene Vidlund Bjurman (M)
Kent Forschner-Hell (SD)

Protokoll och sammanträdestider

Protokoll

Sammanträdestider

Senast uppdaterad: 20 mars 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här