Borlänge kommuns logotyp

Arbetsgivarutskottet

Arbetsgivarutskottet arbetar med frågor som handlar om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen har det övergripande arbetsgivaransvaret för all personal.

Arbetsgivarutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Ledamöter och ordförande väljs av kommunstyrelsen.

Ledamöter

Mari Jonsson (S) ordförande
Karin Örjes (C) vice ordförande
Patricia Hansén (S)
Jonas Hillerström (KD)
Kjell Forslund (SD)

Ersättare

Tommy Leppänen (S)
Lars Ingvarsson (L)
Elina Brodén (MP)
Irene Vidlund Bjurman (M)
Kent Forschner-Hell (SD)

Protokoll och sammanträdestider

Protokoll

Sammanträdestider