Borlänge kommuns logotyp

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har en särskild inriktning på ekonomifrågor och övergripande strategiska frågor kring den allmänna samhällsutvecklingen i Borlänge kommun.

Arbetsutskottet arbetar bland annat med frågor inom fastighet, lokalvård, måltid, IT och arkiv. Arbetsutskottet är också kommunens boksluts- och budgetberedning.

Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Ledamöter och ordförande väljs av kommunstyrelsen.

Ledamöter

Erik Nises (S), Ordförande
Ulrik Bergman (M), Vice ordförande

Cecilia Rohdin (S)
Jonas Hillerström (KD)
Karin Örjes (C)

Ersättare

Juha Nieminen Jusola (S)
Maslah Omar (S)
Hans Moberg (M)
Monica Lundin (L)
Perove Hanzon (SD)

Protokoll och sammanträdestider

Protokoll

Sammanträdestider

  • Ingen giltig användare vald.