Borlänge kommuns logotyp

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har en särskild inriktning på ekonomifrågor och övergripande strategiska frågor kring den allmänna samhällsutvecklingen i Borlänge kommun.

Arbetsutskottet arbetar bland annat med frågor inom fastighet, lokalvård, måltid, IT och arkiv. Arbetsutskottet är också kommunens boksluts- och budgetberedning.

Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Ledamöter och ordförande väljs av kommunstyrelsen.

Ledamöter

Jan Bohman (S) ordförande
Karin Örjes (C) vice ordförande
Mari Jonsson (S)
Agneta Nyvall (-)
Kent Forschner-Hell (SD)

Ersättare

Ronny Beyer (S)
Monica Lundin (L)
Elina Brodén (MP)
Jonas Hillerström (KD)
Kjell Forslund (SD)

Protokoll och sammanträdestider

Protokoll

Sammanträdestider

Senast uppdaterad: 20 mars 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här