Kommunstyrelsens ordförande
Jan Bohman (S)
0243-742 48
Nämndsekreterare
Fredrik Bergqvist
0243-665 90
Dela sidan på sociala medier

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har en särskild inriktning på ekonomifrågor och övergripande strategiska frågor kring den allmänna samhällsutvecklingen i Borlänge kommun.

Utskottet arbetar bland annat med frågor inom fastighet, lokalvård, måltid, IT och arkiv.  Arbetsutskottet är också kommunens boksluts- och budgetberedning.

Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Ledamöter och ordförande väljs av kommunstyrelsen.

Ledamöter

Jan Bohman (S) ordförande
Karin Örjes (C) vice ordförande
Mari Jonsson (S)
Agneta Nyvall (-)
Kent Forschner-Hell (SD)

Ersättare

Ronny Beyer (S)
Monica Lundin (L)
Elina Brodén (MP)
Jonas Hillerström (KD)
Kjell Forslund (SD)

Protokoll

Sök protokoll för kommunfullmäktige, styrelse, nämnder och utskott i Borlänge kommun.

Sidan senast uppdaterad