Borlänge kommuns logotyp

Namnberedningen

Kommunen beslutar om namn på:

  • Stadsdelar
  • Gator och vägar
  • Byggnadskvarter
  • Kommunala byggnader och anläggningar

Förslag till namn tas fram av ett särskilt politiskt tillsatt organ som kallas namnberedningen. Namnberedningen samråder vid behov med olika myndigheter, kommunala organ, markägare och enskilda kunniga och intresserade personer. Beslut om stadsdelsnamn fattas av kommunfullmäktige. Övriga namn beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kvartersnamn skall ingå i fastighetsbeteckningarna för bostads- och industritomter med flera inom Borlänge tätort (utom Romme-området). Namnen väljs oftast så att kvarteren i ett område eller en stadsdel får namn som anknyter till samma ämnesområde, exempelvis småfåglar eller redskap. Om möjligt väljs ämnesområde som direkt anknyter till tidigare eller nuvarande verksamheter eller bebyggelse på platsen.

Namnberedningen tar med glädje emot idéer och förslag till kvartersnamn och gatunamn i nya stadsdelar eller där namn saknas och behövs.

Ledamöter
Ingrid Lindahl (S) ordförande
Uno Westlund (V) 
Catrin Wallinder (MP)
Åke Eriksson (L)
Ingemar Borg (SD)

Ersättare
Ann-Britt Berggren (S)
Hans Björke (S)
Bo Persson (M)
Gugge Häglund (MP)
Bernt Danielsson (-)

Senast uppdaterad: 11 mars 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här