Ordförande Arbetsmarknads- och socialnämnden
Kenneth Persson (S)
0243-746 15
Nämndsekreterare
Rebecka Karlsson Lindmark
0243-741 18
Dela sidan på sociala medier

Hållbarhetsutskottet

Hållbarhetsutskottet arbetar med den långsiktiga hållbara utvecklingen i kommunen utifrån bland annat perspektiven folkhälsa, interkulturalitet och landsbygd.

Med hållbar utveckling avses social/kulturell, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Utskottets uppgift är att bevaka och följa upp de metoder, effekter och resultat som faller inom utskottets ansvarsområde.

Andra uppgifter för hållbarhetsutskottet är att samordna de tvärsektoriella hållbarhetsfrågorna och att följa upp nämndernas verksamheter och vad de avser att göra framledes inom utskottets verksamhetsområde. Utskottet ska även agera som kommunens brottsförebyggande råd.

Hållbarhetsutskottet har rätt att fatta beslut enligt gällande delegationsordning.

Hållbarhetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Ledamöter och ordförande väljs av kommunstyrelsen.

Ledamöter

Kenneth Persson S ordförande
Elina Brodén MP vice ordförande
Kerstin Rahm S
Karin Örjes C
Kjell Forslund SD
 

Ersättare

Jan Bohman S
Lena Hjort-Hultqvist S
Rikard Rudolfsson V
Ulrik Bergman M
Kaj Löfwenhamn -


Protokoll

Sidan senast uppdaterad