Borlänge kommuns logotyp

Personalutskottet

Personalutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Ledamöter

Lars Jansson (S), ordförande
Marianne Henriksson (M), vice ordförande

Sara Fernlund (S)
Stefan Andersson (SD)
Monica Lundin (L)

Ersättare

Ulrik Bergman (M)
Cecilia Rohdin (S)
Mikael Henriksson (S)
Perove Hanzon (SD)
Karin Örjes (C)