Borlänge kommuns logotyp

Personalutskottet

Personalutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Ledamöter

Lars Jansson (S), Ordförande
Ulrik Bergman (M), Vice ordförande

Sara Fernlund (S)
Stefan Andersson (SD)
Monica Lundin (L)

Ersättare

Marianne Henriksson (M)
Cecilia Rohdin (S)
Vakant (S)
Perove Hanzon (SD)
Karin Örjes (C)