Borlänge kommuns logotyp

Utskottet för social hållbarhet

Utskottet för social hållbarhet arbetar bland annat med frågor som handlar om interkulturalitet, mänskliga rättigheter, diskriminering, jämställdhet, folkhälsa, och segregation.

Utskottet ska även agera som kommunens brottsförebyggande råd. Utskottet för social hållbarhet består av fem ledamöter och fem ersättare. Ledamöter och ordförande väljs av kommunstyrelsen.

Ledamöter

Karin Örjes (C) ordförande
Cilla Rodin (S) vice ordförande
Anita Nordström (S)
Lars I Karlsson (M)
Kjell Forslund (SD)

Ersättare

Maslah Omar (S)
Monica Lundin (L)
Elina Brodén (MP)
Peter Henriksson (M)
Kent Forschner-Hell (SD)

Protokoll och sammanträdestider

Protokoll

Sammanträdestider

  • Ingen giltig användare vald.