Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Nämndsekreterare
Rebecka Karlsson Lindmark
0243-741 18
Dela sidan på sociala medier

Utskottet för social hållbarhet

Utskottet för social hållbarhet arbetar bland annat med frågor som handlar om interkulturalitet, mänskliga rättigheter, diskriminering, jämställdhet, folkhälsa, och segregation.

Utskottet ska även agera som kommunens brottsförebyggande råd. Utskottet för social hållbarhet består av fem ledamöter och fem ersättare. Ledamöter och ordförande väljs av kommunstyrelsen.

Ledamöter

Karin Örjes (C) ordförande
Lena Hjort Hultkvist (S) vice ordförande
Anita Nordström (S)
Lars I Karlsson (M)
Kjell Forslund (SD)

Ersättare

Maslah Omar (S)
Monica Lundin (L)
Elina Brodén (MP)
Peter Henriksson (M)
Kent Forschner-Hell (SD)


Protokoll

Protokoll

Sök protokoll för kommunfullmäktige, styrelse, nämnder och utskott i Borlänge kommun.

Sidan senast uppdaterad