Borlänge kommuns logotyp

Klagomål och synpunkter

Det är viktigt för Borlänge kommun att få reda på vad du som medborgare tycker, så att vi får en chans att göra saker bättre eller rätta till det som blivit fel. Det kan vara positiva synpunkter, klagomål på något du är missnöjd med, en idé eller något du tycker borde fungera bättre.

Lämna klagomål eller synpunkter

Synpunkter om vissa verksamheter i Borlänge kommun

Vård och omsorg

Förskola och skola

Synpunkter om Borlänge kommun

Dialog och synpunkter

Lämna Medborgarförslag

Överklaga ett kommunalt beslut

Överklaga beslut

Tänk på

Alla klagomål som utreds diarieförs och blir därmed en allmän handling. Det kan betyda att vem som helst har rätt att läsa handlingarna. Vi kan dock, med stöd av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen, hemlighålla vissa känsliga uppgifter.

Om du vill kan du göra anmälan anonymt, men då kan inte Borlänge kommun ge återkoppling på ärendet.