Borlänge kommuns logotyp

Kontakter

Borlänge kommun har ett servicecenter som gör det enklare för dig att få kontakt med oss. Här får du genuin service, snabba svar och du behöver inte hålla koll på några telefontider. Nedan hittar du kontaktuppgifter och öppettider. Du kan även kontakta dina förtroendevalda politiker direkt, se länk längre ned.

Ett servicecenter kallas också för ”en väg in”. För dig betyder det att du bara behöver en kontaktväg, oavsett vilket ärende eller fråga det gäller. När du kontaktar Borlänge kommun sker det oftast via vårt servicecenter. Där arbetar flertalet kommunvägledare, vars uppgift är att hjälpa dig direkt, utan att hänvisa dig vidare till någon specifik person i kommunen.

Söker du personer på exempelvis förskolor, skolor eller boenden i kommunen kan du fortfarande ringa hit. Det gäller också akut- och journummer.

Så här fungerar det

  • Du ringer 0243-740 00 och kommer direkt till servicecenter.
  • Ditt samtal besvaras av en kommunvägledare.
  • Du beskriver ditt ärende eller din frågeställning.
  • Kommunvägledaren hjälper dig medan du väntar.

Du kan även skicka e-post

Om du föredrar att hålla kontakt med kommunen via e-post går det utmärkt. Oavsett ärende eller fråga skickar du e-post till kommun@borlange.se Kommunvägledarna svarar dig till den adress du skickat från.

Om din fråga behöver besvaras av en specialist

Vissa frågor och ärenden kan behöva besvaras av någon med specialistkompetens. Om specialisten inte finns tillgänglig ser kommunvägledaren till att du blir kontaktad. Du väljer själv om specialisten ska ta kontakt med dig via telefon eller e-post .

Frågor och svar om servicecenter 

Öppettider

Servicecenter

Telefon: 0243-740 00
Öppettider telefon: 8.00-16.30, måndag - fredag
E-post: kommun@borlange.se
Fax: 0243-745 50

Besöksadress

Stadshuset

Röda vägen 50, 781 81 Borlänge
Öppettider: 08.00-16.00

OBS! Utifrån myndigheternas råd för att minska risken för smittspridning av coronaviruset har servicecenter tills vidare en tillfällig entré. För att begränsa antalet besökare i receptionen kan du få vänta utanför entrén en stund innan det blir din tur.

Postadress

Borlänge kommun
781 81 Borlänge

Bild på entrén till Borlänge stadshus

Kommunstyrelsen och nämnder :

Kommunens verksamhet

kommunstyrelsen@borlange.se
Allmänna frågor om hela kommunens verksamhet, planering, uppföljning och ekonomi.

Familj och stöd

socialnamnden@borlange.se
Allmänna frågor om socialtjänst gällande individ- och familjeärenden. Till exempel försörjningsstöd.

Barn- och utbildningsnämnden

barn-utbildningsnamnden@borlange.se
Allmänna frågor om skolverksamhet inom för- och grundskola. Till exempel kommunala för- och grundskolor och skolskjutsar.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

gymnasie-arbetsmarknadsnamnden@borlange.se
Allmänna frågor om gymnasie- och vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad.

Äldre- och funktionshinderomsorg

omsorgsnamnden@borlange.se
Frågor om äldre- och funktionshinderomsorg, till exempel daglig verksamhet, boende för äldre och hemtjänst.

Miljö, natur, livsmedel

miljonamnden@borlange.se
Allmänna frågor om miljö- och hälsoskydd. Till exempel livsmedelskontroller, naturvård och kommunens miljö- och klimatarbete.

Kultur- och fritidsnämnden

kultur-fritidsnamnden@borlange.se
Allmänna frågor om kultur- fritids- och föreningsverksamhet. Till exempel bibliotek, musikskola, offentliga platser, sport- och fritidsaktiviteter, skötsel av fritidsanläggningar och bidrag till föreningar och organisationer.

Samhällsbyggnadsnämnden

samhallsbyggnadsnamnden@borlange.se
Allmänna frågor om planering av byggande i kommunen, till exempel detaljplanering, bygglov och kartor. Utöver byggfrågor ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för kommunens strandskydd, stadsmiljöfrågor och namnsättning av bland annat stadsdelar och gator. Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens trafiknämnd.

Förtroendevalda

Kommunfullmäktiges ledamöter

E-postlista till kommunfullmäktiges ledamöter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.