Servicecenter
Telefon: 0243-74 000 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Kontakter

Borlänge kommun har ett servicecenter som gör det enklare för dig att få kontakt med oss. Här får du genuin service, snabba svar och du behöver inte hålla koll på några telefontider. Nedan hittar du kontaktuppgifter och öppettider. Du kan även kontakta dina förtroendevalda politiker direkt, se länk längre ned.

Ett servicecenter kallas också för ”en väg in”. För dig betyder det att du bara behöver en kontaktväg, oavsett vilket ärende eller fråga det gäller. När du kontaktar Borlänge kommun sker det oftast via vårt servicecenter. Där arbetar flertalet kommunvägledare, vars uppgift är att hjälpa dig direkt, utan att hänvisa dig vidare till någon specifik person i kommunen.

Söker du personer på exempelvis förskolor, skolor eller boenden i kommunen kan du fortfarande ringa hit. Det gäller också akut- och journummer.

Så här fungerar det

  1. Du ringer 0243-740 00 och kommer direkt till servicecenter.
  2. Ditt samtal besvaras av en kommunvägledare.
  3. Du beskriver ditt ärende eller din frågeställning.
  4. Kommunvägledaren hjälper dig medan du väntar.

Du kan även skicka e-post

Om du föredrar att hålla kontakt med kommunen via e-post går det utmärkt. Oavsett ärende eller fråga skickar du e-post till kommun@borlange.se Kommunvägledarna svarar dig till den adress du skickat från.

Om din fråga behöver besvaras av en specialist

Vissa frågor och ärenden kan behöva besvaras av någon med specialistkompetens. Om specialisten inte finns tillgänglig ser kommunvägledaren till att du blir kontaktad. Du väljer själv om specialisten ska ta kontakt med dig via telefon eller e-post .

Frågor och svar om servicecenter 

Öppettider

Servicecenter

Telefon: 0243-740 00
Öppettider telefon: 8.00-16.30, måndag - fredag
E-post: kommun@borlange.se
Fax: 0243-745 50

Besöksadress

Stadshuset

Röda vägen 50, 781 81 Borlänge
Öppettider: 08.00-16.00

Postadress

Borlänge kommun
781 81 Borlänge

Bild på entrén till Borlänge stadshus


Karta över stadshuset

Stadshuset, Borlänge

Kommunstyrelsen och nämnder :

Kommunens verksamhet
kommunstyrelsen@borlange.se
Allmänna frågor om hela kommunens verksamhet, planering, uppföljning och ekonomi.

Arbete, familj och stöd
arbetsmarknads-socialnamnden@borlange.se 
Allmänna frågor om socialtjänst gällande individ- och familjeärenden. Till exempel försörjningsstöd, vuxenutbildning och integration.

Barn, skola, utbildning
barn-bildningsnamnden@borlange.se 
Allmänna frågor om skolverksamhet som förskola, grundskola och gymnasieskola. Till exempel kommunala skolor och skolskjutsar.

Miljö, natur, livsmedel
miljonamnden@borlange.se 
Allmänna frågor om miljö- och hälsoskydd. Till exempel livsmedelskontroller och naturvård.

Kultur
kulturnamnden@borlange.se
Allmänna frågor om kulturverksamhet. Till exempel bibliotek, musikskola och offentliga platser.

Sport, fritid, föreningar
fritidsnamnden@borlange.se 
Allmänna frågor om fritidsverksamhet som sport och fritidsaktiviteter. Till exempel skötsel av fritidsanläggningar och bidrag till föreningar och organisationer.

Omsorg, äldre, funktionsnedsatta
omsorgsnamnden@borlange.se 
Allmänna frågor om äldreomsorg och handikappomsorg. Till exempel daglig verksamhet, äldreboenden och hemtjänst.

Bygga och bo
byggnadsnamnden@borlange.se  
Allmänna frågor om planering av byggande i kommunen. Till exempel bygglov och kartor.

Dialog och synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på kommunens service. Här kan du också lämna idéer, synpunkter och frågor om webbplatsen borlange.se. När du skickar en fråga via formulären registreras din fråga som en allmän handling.

Sidan senast uppdaterad