Borlänge kommuns logotyp

Nämnder

Kommunfullmäktige kan man säga är kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunstyrelsen kan liknas vid regeringen. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Eftersom kommunstyrelsen inte kan sätta sig in i alla frågor, så finns det nämnder för olika specialområden.

I kommunens nämnder och styrelser sitter politiker från olika partier. Hur många från varje parti beror på hur många röster partierna har fått i valet.

Barn- och utbildningsnämnden

Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
barn-utbildningsnamnden@borlange.se
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
gymnasie-arbetsmarknadsnamnden@borlange.se
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50

Kultur- och fritidsnämnden

Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
kultur-fritidsnamnden@borlange.se
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50

Miljönämnden

Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
miljonamnden@borlange.se
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Palladium, Sveagatan 21

Omsorgsnämnden

Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
omsorgsnamnden@borlange.se
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50

Samhällsbyggnadsnämnden

Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
samhallsbyggnadsnamnden@borlange.se
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Palladium, Sveagatan 21

Socialnämnden

Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:

socialnamnden@borlange.se
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50

Språktolknämnden

0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50

Valnämnden

Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
valnamnden@borlange.se
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50