Borlänge kommuns logotyp

Nämnder

Kommunfullmäktige kan sägas vara kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunstyrelsen kan liknas vid regeringen och utses av kommunfullmäktige.

Eftersom kommunstyrelsen inte kan sätta sig in i alla frågor, så har nämnder utsetts för olika specialområden. Kommunens sektorer leds av nämnderna. Sektorerna utreder och genomför beslut som nämnderna fattar.

I kommunens nämnder och styrelser sitter politiker från olika partier, som är utsedda av kommunfullmäktige. Hur många från varje parti beror på hur många röster partierna har fått i valet.

Gymnasienämnden

Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
gymnasienamnden@borlange.se
0243-740 00 (servicecenter)
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50

Kultur- och fritidsnämnden

Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
kultur-fritidsnamnden@borlange.se
0243-740 00 (servicecenter)
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
miljo-samhallsbyggnadsnamnden@borlange.se
0243-740 00 (servicecenter)
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Palladium, Sveagatan 21

Omsorgsnämnden

Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
omsorgsnamnden@borlange.se
0243-740 00 (servicecenter)
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50

Skolnämnden

Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
skolnamnden@borlange.se
0243-740 00 (servicecenter)
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
social-arbetsmarknadsnamnden@borlange.se
0243-740 00
(servicecenter)
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50

Språktolknämnden

0243-740 00 (servicecenter)
spraktolknamnden@borlange.se
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50

Valnämnden

Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
valnamnden@borlange.se
0243-740 00 (servicecenter)
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50