Barn- och utbildningsnämnden
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50
Kultur- och fritidsnämnden
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50
Miljönämnden
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Palladium, Sveagatan 21
Omsorgsnämnden
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50
Samhällsbyggnadsnämnden
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Palladium, Sveagatan 21
Socialnämnden
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50
Språktolknämnden
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50
Valnämnden
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50
Dela sidan på sociala medier

Nämnder

Kommunfullmäktige kan man säga är kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunstyrelsen kan liknas vid regeringen. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Eftersom kommunstyrelsen inte kan sätta sig in i alla frågor, så finns det nämnder för olika specialområden.

I kommunens nämnder och styrelser sitter politiker från olika partier. Hur många från varje parti beror på hur många röster partierna har fått i valet.

Kommunens nya nämndstruktur från 1 januari 2019

Nu är det klart vilka ledamöter och ersättare som ska sitta i kommunstyrelsen och kommunens nämnder.

Sök möten, nämnder och politiker

Sök efter nämndernas mötesdatum och förtroendevaldas kontaktuppgifter

Register

Sök i webbdiariet

Här kan du söka efter offentliga ärenden och handlingar

Sök i webbdiariet

Protokoll

Sök protokoll för kommunfullmäktige, styrelse, nämnder och utskott i Borlänge kommun.

Sidan senast uppdaterad