Socialnämnden
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50
Ordförande Socialnämnden
Kenneth Persson (S)
0243-746 15
Nämndsekreterare
Emma Andersson
0243-746 71
Dela sidan på sociala medier

Socialnämnden

Kommunen har det yttersta ansvaret för Borlängeborna och socialnämndens ansvar är att samordna insatser och service utifrån familjers och individers behov av stöd och omsorg.

Socialnämnden ansvarar bland annat för insatser utifrån lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) eller enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Nämnden ansvarar också för kommunens budget- och skuldrådgivning liksom för fördelning av föreningsbidrag inom nämndens ansvarsområde.

Socialnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare som väljs av kommunfullmäktige proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti har fått i kommunvalet.

I socialnämndens reglemente kan du läsa mer om vilket ansvar och vilka befogenheter nämnden har.

Datum då arbetsutskott och nämnd sammanträder hittar du i kommunens sammanträdeskalender.

E-postadresser ledamöter

Ledamöter

Kenneth Persson (S )ordförande
Lena Löfgren Berglund (C) 1:e vice ordförande
Peter Henriksson (M) 2:e vice ordförande
Mohammed Gure (S)
Marit Hultqvist (S)
Anders Taavo (S)
Ismail Shire (L)
Ahmed Abdiqadir (MP)
Kjell Forslund (SD)
Cey Forschner-Hell (SD)
Kerstin Borg (M)
Feasl Alyas (M)
Angelica Andersson (V)

Ersättare

Hanna Andersson (S)
Monica Bodin (S)
Jan-Olof Lindvall (S)
Jessica Lindqvist (S)
Jerk Pros (L)
Max Nordin (C)
Ahmet Tutay (MP)
Kenneth Tjernberg (SD)
Larissa Karlsson (SD)
Jenni Sjöblom (M)
Elin Bornesäter (M)
Charlotte Åkerlund (KD)
Matts Hammarqvist (V)

Protokoll

Protokoll

Sök protokoll för kommunfullmäktige, styrelse, nämnder och utskott i Borlänge kommun.

Sidan senast uppdaterad