Borlänge kommuns logotyp

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola.

I barn- och utbildningsnämndens reglemente kan du läsa om vilket ansvar och vilka befogenheter nämnden har.

Barn- och utbildningsnämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare som väljs av kommunfullmäktige proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti har fått i kommunvalet.

De ärenden som ska behandlas av nämnden bereds av nämndens arbetsutskott som består av fem ledamöter inom nämnden. Rätten att fatta vissa beslut har delegerats till arbetsutskottet.

Datum då arbetsutskott och nämnd sammanträder hittar du i kommunens sammanträdeskalender.

E-postadresser ledamöter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledamöter 

Monica Lundin (L) ordförande
Viktor Nordström (S) 1:e vice ordförande
Jonas Öman (M) 2:e vice ordförande
Hanna Vangen Engström (S)
Annakari Nilsson Berglund (S)
Jeanette Antonsson (S)
Anna Mårtensson (S)
Mikael Morin (MP)
Sara Olsson (C)
Peter Karlsson (SD)
Stefan Andersson (SD)
Robert Hellström (M)
Marianne Hagfeldt (M)
Helen Emleton Henriksson (KD)
Lena Klarström (V)

Ersättare

Tomas Bruhn (S)
Elisabeth Halvar (S)
Ulf Månsson (S)
Fredrik Essmander (S)
Lul Ahmed (S)
Tommy Larsson (OFA)
Boel Högberg (L)
Abdullahi Sahal (C)
Jan Svälas(SD)
Bernt Andersson (SD)
Lars I Karlsson (M)
Jesper Lindgren (M)
Irene Vidlund Bjurman (M)
Pia Pedersen (KD)
Eleni Rydell (V)

Reglemente Pdf, 294.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll och sammanträdestider

Protokoll

Sammanträdestider