Borlänge kommuns logotyp

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola.

I barn- och utbildningsnämndens reglemente kan du läsa om vilket ansvar och vilka befogenheter nämnden har.

Barn- och utbildningsnämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare som väljs av kommunfullmäktige proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti har fått i kommunvalet.

De ärenden som ska behandlas av nämnden bereds av nämndens arbetsutskott som består av fem ledamöter inom nämnden. Rätten att fatta vissa beslut har delegerats till arbetsutskottet.

Datum då arbetsutskott och nämnd sammanträder hittar du i kommunens sammanträdeskalender.

E-postadresser ledamöterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ledamöter 

Monica Lundin (L) ordförande
Viktor Nordström (S) 1:e vice ordförande
Jonas Öman (M) 2:e vice ordförande
Hanna Vangen Engström (S)
Annakari Nilsson Berglund (S)
Jeanette Antonsson (S)
Anna Mårtensson (S)
Mikael Morin (MP)
Sara Olsson (C)
Peter Karlsson (SD)
Stefan Andersson (SD)
Robert Hellström (M)
Marianne Hagfeldt (M)
Helen Emleton Henriksson (KD)
Per Larsson (V)

Ersättare

Tomas Bruhn (S)
Elisabeth Halvar (S)
Ulf Månsson (S)
Jan Billock (S)
Lul Ahmed (S)
Tommy Larsson (OFA)
Boel Högberg (L)
Abdullahi Sahal (C)
Anders Fredriksson (SD)
Bernt Andersson (SD)
Lars I Karlsson (M)
Elin Bornesäter (M)
Irene Vidlund Bjurman (M)
Pia Pedersen (KD)
Lena Klarström (V)

ReglementePDF

Protokoll och sammanträdestider

Protokoll

Sammanträdestider

Senast uppdaterad: 08 april 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här