Barn- och utbildningsnämnden
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden
Monica Lundin
0243-737 01
Nämndsekreterare
Marina Norrström
0243-648 49
Dela sidan på sociala medier

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola.

I barn- och utbildningsnämndens reglemente kan du läsa om vilket ansvar och vilka befogenheter nämnden har.

Barn- och utbildningsnämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare som väljs av kommunfullmäktige proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti har fått i kommunvalet.

De ärenden som ska behandlas av nämnden bereds av nämndens arbetsutskott som består av fem ledamöter inom nämnden. Rätten att fatta vissa beslut har delegerats till arbetsutskottet.

Datum då arbetsutskott och nämnd sammanträder hittar du i kommunens sammanträdeskalender.

E-postadresser ledamöter

Ledamöter  

Monica Lundin (L) ordförande
Viktor Nordström (S) 1:e vice ordförande
Jonas Öman (M) 2:e vice ordförande
Hanna Vangen Engström (S)
Annakari Nilsson Berglund (S)
Jeanette Antonsson (S)
Anna Mårtensson (S)
Mikael Morin (MP)
Sara Olsson (C)
Peter Karlsson (SD)
Stefan Andersson (SD)
Robert Hellström (M)
Marianne Hagfeldt (M)
Helen Emleton Henriksson (KD)
Per Larsson (V)

Ersättare

Tomas Bruhn (S)
Elisabeth Halvar (S)
Ulf Månsson (S)
Jan Billock (S)
Lul Ahmed (S)
Tommy Larsson (OFA)
Boel Högberg (L)
Abdullahi Sahal (C)
Anders Fredriksson (SD)
Bernt Andersson (SD)
Lars I Karlsson (M)
Elin Bornesäter (M)
Irene Vidlund Bjurman (M)
Pia Pedersen (KD)
Lena Klarström (V)

 

Protokoll

Protokoll

Sök protokoll för kommunfullmäktige, styrelse, nämnder och utskott i Borlänge kommun.

Sidan senast uppdaterad