Språktolknämnden
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50
Nämndsekreterare
Fredrik Bergqvist
0243-665 90
Dela sidan på sociala medier

Språktolknämnden i Dalarna

Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd för Region Dalarna, Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Ludvika kommun, Mora kommun, Orsa kommun, Rättviks kommun, Smedjebackens kommun och Säters kommun.

Borlänge kommun är värdkommun och verksamheten har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen och ingår i dess organisation 

Borlänge kommun bedriver sedan mitten av 1970-talet språktolkverksamhet. Verksamheten är väl etablerad och fyller de kommunala förvaltningarnas behov av språktolkar.

Region Dalarna har sedan många år varit en stor kund hos Borlänge kommuns tolkförmedling. För att kunna tillgodose Borlänge kommuns och Region Dalarnas skyldighet att tillhandahålla tolkar för den enskildes kontakter med myndigheterna har en gemensam nämnd bildats.

En gemensam nämnd möjliggör ett långsiktigt arbete där god kvalitet på språktolkverksamheten samt tillgången till språktolkar blir lättare att bibehålla. Gemensam nämnd med Region Dalarna för språktolkförmedlingsverksamhet består av 2 ledamöter och 2 ersättare som väljs av kommunfullmäktige. Datum då nämnd sammanträder hittar du i kommunens sammanträdeskalender.

E-postadresser ledamöter

Ledamöter

Karin Örjes (C) ordförande
Sonja Johansson (KD)
 

Ersättare

Lena Hjort Hultkvist (S)
Bo Bjurman (M)
 

Protokoll

Protokoll

Sök protokoll för kommunfullmäktige, styrelse, nämnder och utskott i Borlänge kommun.

Sidan senast uppdaterad