Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Hjälpmedelsnämnden Dalarna

I samband med kommunaliseringen av hemsjukvården överflyttades ett betydligt större ansvar för hjälpmedel från landstinget till kommunerna.

Hjälpmedelsnämnden Dalarna inrättades från och med den 1 januari 2014. I nämnden ingår Landstinget Dalarna samt Dalarnas 15 kommuner.

Landstinget Dalarna har tre ledamöter i nämnden och dalakommunerna har vardera en ledamot.

Landstinget Dalarna är värdkommun och Hjälpmedelsnämnden ingår i Landstinget Dalarnas organisation.

E-postadresser ledamöter

Ledamot

Anita Nordström (S)

Ersättare

Jenni Sjöblom (M)

 

Sidan senast uppdaterad