Borlänge kommuns logotyp

Gemensamma överförmyndarnämnden

Överförmyndaren är lagreglerad genom bland annat föräldrabalken, äktenskapsbalken, ärvdabalken, förmyndarskapsförordningen och vissa internationella bestämmelser.

Överförmyndaren/överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet. Dess främsta uppdrag är att se till att de som inte kan eller får ta hand om sina angelägenheter (så som att hantera sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person) får sina behov tillgodosedda genom att god man eller förvaltare utses.

Kommunerna i Falun-Borlängeregionen samverkar i en gemensam organisation för överförmyndarverksamhet.

I Gemensam överförmyndarnämnd finns kommunerna Borlänge, Ludvika, Falun, Gagnef, Säter och Smedjebacken. Borlänge kommun är värdkommun och kontoret ligger i Borlänge.

Ledamöter

Dersim Seyfettin Tekes (S) ordförande

Ersättare

Nils Gustaf Valdemar Stéen (-)