Borlänge kommuns logotyp

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde omfattar gymnasieskola, gymnasiesärskola, elevhälsa, arbetsmarknad och vuxenutbildning.

I gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens reglemente kan du läsa mer om vilket ansvar och vilka befogenheter nämnden har.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare som väljs av kommunfullmäktige proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti har fått i kommunvalet.

De ärenden som ska behandlas av nämnden bereds av nämndens arbetsutskott som består av fem ledamöter inom nämnden. Rätten att fatta vissa beslut har delegerats till arbetsutskottet.

Datum då arbetsutskott och nämnd sammanträder hittar du i kommunens sammanträdeskalender.

E-postadresser ledamöter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledamöter 

Lena Hjort (S) ordförande
Klas Hedlund (C) 1:e vice ordförande
Ulrik Bergman (M) 2:e vice ordförande
Kent Karlsson (S)
Eva Sundqvist (S)
Pia-Lena Andersson (S)
Lars Gunnarsson (OFA)
Jerk Pros (L)
Daniel Lönn (SD)
Bernt Andersson (SD)
Feasl Alyas (M)
Bo Bjurman (-)
Valida Cicen (V)

Ersättare

Dhifon Sheik Ali (S)
Sara Fernlund (S)
Roger Iversen (S)
Åsa Johansson (S)
Sakari Lehtola (L)
Monica Grundin (C)
Prabakaran Rajasekaran (MP)
Sonny Pettersson (SD)
Peter Karlsson (SD)
Lars I Karlsson (M)
Marianne Hagfeldt (M)
Elin Åhman (KD)
Kenneth Persson (V)

Protokoll och sammanträdestider

Protokoll

Sammanträdestider