Borlänge kommuns logotyp

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde omfattar gymnasieskola, gymnasiesärskola, elevhälsa, arbetsmarknad och vuxenutbildning.

I gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens reglemente kan du läsa mer om vilket ansvar och vilka befogenheter nämnden har.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare som väljs av kommunfullmäktige proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti har fått i kommunvalet.

De ärenden som ska behandlas av nämnden bereds av nämndens arbetsutskott som består av fem ledamöter inom nämnden. Rätten att fatta vissa beslut har delegerats till arbetsutskottet.

Datum då arbetsutskott och nämnd sammanträder hittar du i kommunens sammanträdeskalender.

E-postadresser ledamöterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ledamöter 

Lena Hjort Hultqvist (S) ordförande
Klas Hedlund (C) 1:e vice ordförande
Ulrik Bergman (M) 2:e vice ordförande
Erik Nises (S)
Eva Sundqvist (S)
Pia-Lena Andersson (S)
Lars Gunnarsson (OFA)
Jerk Pros (L)
Daniel Lönn (SD)
Bernt Andersson (SD)
Feasl Alyas (M)
Bo Bjurman (M)
Valida Cicen (V)

Ersättare

Sara Lindkvist (S)
Tina Pedersen (S)
Tarek Malak (S)
Joakim Sköld (S)
Mizgin Hajo (L)
Monica Grundin (C)
Prabakaran Rajasekaran (MP)
Sonny Pettersson (SD)
Peter Karlsson (SD)
Lars I Karlsson (M)
Marianne Hagfeldt (M)
Elin Åhman (KD)
Jan Olof Lundberg (V)

Protokoll och sammanträdestider

Protokoll

Sammanträdestider

Senast uppdaterad: 08 april 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här