Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50
Ordförande gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Lena Hjort Hultkvist
Nämndsekreterare
Emma Skörd
0243-647 51
Dela sidan på sociala medier

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde omfattar gymnasieskola, gymnasiesärskola, elevhälsa, arbetsmarknad och vuxenutbildning.

I gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens reglemente kan du läsa mer om vilket ansvar och vilka befogenheter nämnden har.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare som väljs av kommunfullmäktige proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti har fått i kommunvalet.

De ärenden som ska behandlas av nämnden bereds av nämndens arbetsutskott som består av fem ledamöter inom nämnden. Rätten att fatta vissa beslut har delegerats till arbetsutskottet.

Datum då arbetsutskott och nämnd sammanträder hittar du i kommunens sammanträdeskalender.

E-postadresser ledamöter

Ledamöter  

Lena Hjort Hultqvist (S) ordförande
Klas Hedlund (C) 1:e vice ordförande
Ulrik Bergman (M) 2:e vice ordförande
Erik Nises (S)
Eva Sundqvist (S)
Pia-Lena Andersson (S)
Lars Gunnarsson (OFA)
Jerk Pros (L)
Daniel Lönn (SD)
Bernt Andersson (SD)
Feasl Alyas (M)
Bo Bjurman (M)
Valida Cicen (V)

Ersättare

Sara Lindkvist (S)
Tina Pedersen (S)
Tarek Malak (S)
Joakim Sköld (S)
Mizgin Hajo (L)
Monica Grundin (C)
Prabakaran Rajasekaran (MP)
Sonny Pettersson (SD)
Peter Karlsson (SD)
Lars I Karlsson (M)
Marianne Hagfeldt (M)
Elin Åhman (KD)
Jan Olof Lundberg (V)

 

Protokoll

Protokoll

Sök protokoll för kommunfullmäktige, styrelse, nämnder och utskott i Borlänge kommun.

Sidan senast uppdaterad