Borlänge kommuns logotyp

Gymnasienämnden

Gymnasienämndens ansvarsområde omfattar gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

Gymnasienämnden ansvarar för den offentliga gymnasieskolan och uppdragsutbildning inom skolväsendet enligt lagar och förordningar som reglerar dessa verksamheter. Nämndens ansvar omfattar gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

Gymnasienämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare som utses av kommunfullmäktige.

Ledamöter 

Hans Moberg (M), ordförande
Hanna Vangen Engström (S), 1:e vice ordförande
Ann-Sofie Jansson (L), 2:e vice ordförande
Marie Eriksson (S)
Valbone Shala (S)
Kent Karlsson (S)
Christer Navjord (M)
Kerstin Borg (M)
Daniel Lönn (SD)
Sonny Petterson (SD)
Samuel Johansson (KD)
Ulf Rydén (C)
Lisa Arnesson (V)

Ersättare

Eva Sundqvist (S)
Dhifon Sheikh Ali (S)
Tommy Leppänen (S)
Göran Israelsson (S)
Marianne Hagfeldt (M)
John-Olof Diegnér (M)
Petter Olsson (M)
Jan Svälas (SD)
Kenneth Tjernberg (-)
Fredrik Haglind (KD)
Nasteho Mohammed (C)
Boel Högberg (L)
Mursal Isa (MP)

De ärenden som ska behandlas av nämnden bereds av nämndens arbetsutskott som består av fem ledamöter inom nämnden. Rätten att fatta vissa beslut har delegerats till arbetsutskottet.