Kultur- och fritidsnämnden
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50
Ordförande Kultur- och fritidsnämnden
Maslah Omar
Nämndsekreterare
Susanne Rindeskär
0243-743 59
Dela sidan på sociala medier

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har det yttersta ansvaret för verksamheterna inom kulturområdet.

Kultur- och fritidsnämndens uppgift är att inom givna ekonomiska ramar erbjuda kommunens invånare ett så rikt och allsidigt kulturutbud som möjligt. Det är bara biblioteksverksamheten som är lagreglerad.

Kultur- och fritidsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare som väljs av kommunfullmäktige proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti har fått i kommunvalet.

De ärenden som ska behandlas av nämnden bereds av nämndens arbetsutskott som består av tre ledamöter och tre ersättare. Rätten att fatta vissa beslut har delegerats till arbetsutskottet.

Datum då arbetsutskott och nämnd sammanträder hittar du i kommunens sammanträdeskalender.

E-postadresser ledamöter

Ledamöter

Maslah Omar (S) ordförande
Björn Andersson (L) 1:e vice ordförande
Emil Åhman (KD) 2:e vice ordförande
Birgitta Elfström (S)
Mikael Karlsson (S)
Josef Erdem (S)
Per Hillerström (OFA)
Oscar Sjökvist (C)
Anita Tjernberg (SD)
Larissa Karlsson (SD)
Marianne Hagfeldt (M)
Jenny Edberg (M)
Rikard Rudolfsson (V)

Ersättare

Ann-Cecilia Thenander (S)
Benny Astor (S)
Abdo Hassan (S)
Iza Renfjord (S)
Jessica Engström (L)
Ahmet Tutay (MP)
Ali Muse Mohamed (C)
Kenneth Tjernberg (SD)
Sonny Pettersson (SD)
Hardy Bergman (M)
Mohamed Abdi (M)
Axel Berg (M)
Matts Hammarqvist (V)


 Protokoll

Protokoll

Sök protokoll för kommunfullmäktige, styrelse, nämnder och utskott i Borlänge kommun.

Sidan senast uppdaterad