Borlänge kommuns logotyp

Kultur-och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har det yttersta ansvaret för verksamheterna inom kultur- och fritidsområdet.

Nämnden ansvarar för kommunens tillståndsgivning, registrering och tillsyn av lokala lotterier samt för biblioteksverksamhet och musikskola.

Kultur- och fritidsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare som utses av kommunfullmäktige.

Ledamöter

Maslah Omar (S), ordförande
Bengt Benjaminsson (M), 1:e vice ordförande
Mursal Isa (MP), 2:e vice ordförande
Sara Nordqvist (S)
Mikael Karlsson (S)
Anna Tägtström Visconti (S)
Marianne Hagfeldt (M)
Patrick Magnusson (M)
Arvid Jaans (SD)
Anita Tjernberg (-)
Emil Åhman (KD)
Simon Arvidsson (C)
Matilda Sundström (L)

Ersättare

Birgitta Elfström (S)
Hans Björke (S)
Ann-Cecilia Thenander (S)
Lars G Jansson (S)
Kerstin Borg (M)
Lars Karlsson (M)
Hardy Bergman (M)
Sonny Petterson (SD)
Kenneth Tjernberg (-)
Daniel Knutsgård (KD)
Edvin Qvist (C)
Arne Lissmats (L)
Tommy Arnberg (V)

Kultur- och fritidsnämndens uppgift är att inom givna ekonomiska ramar erbjuda kommunens invånare ett så rikt och allsidigt kulturutbud som möjligt. Det är bara biblioteksverksamheten som är lagreglerad.

De ärenden som ska behandlas av nämnden bereds av nämndens arbetsutskott som består av fem ledamöter och fem ersättare. Rätten att fatta vissa beslut har delegerats till arbetsutskottet.

E-postadresser ledamöter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reglemente Pdf, 196.7 kB, öppnas i nytt fönster.