Borlänge kommuns logotyp

Kultur-och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har det yttersta ansvaret för verksamheterna inom kulturområdet.

Kultur- och fritidsnämndens uppgift är att inom givna ekonomiska ramar erbjuda kommunens invånare ett så rikt och allsidigt kulturutbud som möjligt. Det är bara biblioteksverksamheten som är lagreglerad.

Kultur- och fritidsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare som väljs av kommunfullmäktige proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti har fått i kommunvalet.

De ärenden som ska behandlas av nämnden bereds av nämndens arbetsutskott som består av fem ledamöter och fem ersättare. Rätten att fatta vissa beslut har delegerats till arbetsutskottet.

Datum då arbetsutskott och nämnd sammanträder hittar du i kommunens sammanträdeskalender.

E-postadresser ledamöterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ledamöter

Maslah Omar (S) ordförande
John Thornander (L) 1:e vice ordförande
Emil Åhman (KD) 2:e vice ordförande
Birgitta Elfström (S)
Mikael Karlsson (S)
Josef Erdem (S)
Tommy Larsson (OFA)
Oscar Sjökvist (C)
Anita Tjernberg (SD)
Larissa Karlsson (-)
Marianne Hagfeldt (M)
Jenny Edberg (M)
Rikard Rudolfsson (V)

Ersättare

Ann-Cecilia Thenander (S)
Vakant (S)
Abdo Hassan (S)
Kjell Eriksson (S)
Jessica Engström (L)
Ahmet Tutay (MP)
Ali Muse Mohamed (C)
Kenneth Tjernberg (SD)
Sonny Pettersson (SD)
Hardy Bergman (M)
Mohamed Abdi (M)
Axel Berg (M)
Vakant (V)

ReglementePDF

Protokoll och sammanträdestider

Protokoll

Sammanträdestider