Borlänge kommuns logotyp

Miljönämnden

Miljönämnden har myndighetsansvar inom miljö-och hälsoskyddsområdet som bland annat innebär kontroll av industrier, kemikalier, skolor och livsmedelsverksamheter. Miljönämnden ansvarar också för kommunens strategiska miljöarbete för en hållbar utveckling, energi- och klimatrådgivning samt naturvård.

Miljönämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare som väljs av kommunfullmäktige proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti har fått i kommunvalet.

De ärenden som ska behandlas av nämnden bereds av nämndens arbetsutskott som består av fem ledamöter inom nämnden. 

Datum då arbetsutskott och nämnd sammanträder hittar du i kommunens sammanträdeskalender.

E-postadresser ledamöter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledamöter

Elina Brodén (MP) ordförande
Tommy Leppänen (S) 1:e vice ordförande 
Daniel Johansson (KD) 2:e vice ordförande
Mia Magnusson (S)
Johan Håkansson (S)
Ingrid Norberg (S)
Tony Abboud (L)
Erik Walla (C)
Bernt Andersson (SD)
Stefan Andersson (SD)
Gunnel Fallgren (M)
Bo Bjurman (-)
Tyra Vidlund-Bjurman (V)

Ersättare

Kjell Eriksson (S)
Anita Jernberg Hellsten (S)
Ingrid Lindahl (S)
Siv Cederlund (S)
Mikael Morin (MP)
Arne Lissmats (L)
Lennart Sandström (C)
Benny Sjöblom (SD)
Raymond Johansson (SD)
Kerstin Borg (M)
Christer Navjord (M)
Anna Granlund (M)
Dennis Engelmark (V)

Reglemente Pdf, 527.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll och sammanträdestider

Protokoll

Sammanträdestider